Möten och Aktuellt

Årsmöte 18/3 2019 på Nordhallands Hembygdsmuseum i Kba.
Årsmöte 2019 pdf.

Webbinfo. från FK om handikapsersättning / omvårdnadsbidrag. Klick på nedre raden.

Webbinarium om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning -inbjudan