Nyheter

Önskar ni jämkning av skatten på kommunens arvode beräkning.

Man kan bara få jämkning från en utbetalar(Huvudutbetalaren)

Besök Skatteverket ”Jämkning 2018”, och ange erhållna och kommande utbetalningar så får man jämkning från huvudutbetalaren. Skall huvudmannen själv betala så dra den skatt som passar dig själv.

Här kan ni läsa allt om Fullmakt /Behörighet / Bankfrågor / Checklista.
Framtidsfullmakt  .pdf  /  Behörighet  .pdf  /  Bankfrågor  .pdf 

Checklista Framtidsfullmakt .pdf

 

Svar från Överförmyndareenheten ang. skänkta arvoden

Svar på klagomål om sänkta arvoden 2017-06-07

Revidering av riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare TS-1

 

Önskar Ni erhålla bättre ränta än vad er bank nu ger så kan Ni söka på internet.
www.compricer.se  Välj Rörlig ränta / Konto med insättn.garanti / Fria uttag
Då erhåller Ni en ränta från 0,60 – 0,90 %
Kan fås med överförmyndar spärr.

 

 

Anteckningar efter möte med ÖiS i Mölndal 23/9-16

Frågor-och-svar-efter-möte-med-öis

Nytt-ersättningssytem

Remissvar-från-kungsbacka

 

Brist GM pdf.

Anmäl ditt intresse.

 

Skuldsanering; Skuldsanering

Känner ni till ”Närståendepenning”.

GP 7/6 2015; Ersättning för vårdnad

Blankett FK; Närståendepenning

 

Att tänka på:
När ni får en ”Inkomstförfrågan-Boendekostnad” från kommunen så glöm inte att under ”Långivare” skriva in brutto arvodet som din HM får betala enl. arvodes beslutet.
Detta belopp skall ni sedan kontrollera att det finns med på ”Avgiftsbeslutet” från kommunen. Annars så måste ni få detta tillagt.