Styrelsen

Verksamhetsåret 2018-2019

Ordförande Ulf Petersson
ulf4307@gmail.com
0708-568955
Vice ordförande Ing-Marie Olsson
plic@telia.com
0727-107683
Kassör Marie Hellström
innana950@msn.com
0767-988736
Sekreterare Stig Andersson
stig.kba@gmail.com
0762-909903
Ledamot Christer Adolfsson

skytteviken51@gmail.com

0705-493433
Ledamot Kjell Lund
kjelllund23@yahoo.se
0703-096710

 

Övriga förtroendeuppdrag

Revisor JanEric Knutas  0706-665650
Revisor Gun Jarnestål 0705-665650
Valberedning Sven Rahm 0707-721181
Valberedning, s.k. Kerstin Tegnér 0704-034991
Mentorer:

Leif Gullvert                        lg@gullvert.se                               0709-646880

Sven Rahm                         rahm.sven@yahoo.se                     0707-721181

Kerstin Tegnér                     kerstin.tegnet@telia.com                0704-034991

Föreningens hemsida: www.gmfk.nu
Plusgiro 51 33 93-9
Organisationsnummer: 802498-2426

 

 

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen för ytterligare upplysningar