Bli God man / Förvaltare

Överförmyndare i samverkan

Postadress: 431 82  Mölndal

Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5

Tel: 031-315 18 80

E-post: ofs@molndal.se

Telefon- och besökstider

måndag- fredag 10:00 – 12:00

Du har även möjlighet att boka möte i Kungsbacka varje torsdag.

 

Överförmyndarenheten planerar fortsättningskurser för goda män och förvaltare. Mer information om kursinnehåll kommer på föreningens hemsida med datum, tid och plats.

Aktuell kursplan hitta du på första sida.