Bli God man / Förvaltare

Överförmyndare i samverkan

Postadress: 431 82  Mölndal

Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5

Tel: 031-315 18 80

E-post: ofs@molndal.se

Telefon- och besökstider

måndag- fredag 10:00 – 12:00

Du har även möjlighet att boka möte i Kungsbacka varje torsdag.