fonder och stiftelser - bild på ett papper med ett stapeldiagram

Fonder och stiftelser

I vissa ställföreträdaruppdrag så kan huvudmannen av olika skäl befinna sig i situationer där inkomsten från bidrag eller ersättningar inte täcker alla hvudmannens utgifter. Därför kan det vara bra för dig som är god man eller förvaltare att känna till att det finns andra möjlighter att stötta din huvudman. Genom olika fonder och stiftelser kan du söka medel till olika ändamål för din huvudmans räkning.

Tänk på att ta reda på vilka villkor som gäller för att vara berättigad för att söka bidrag, då detta kan skilja sig från fond till fond.

Här är några exempel var du kan hitta fonder

Kungsbacka kommun/stiftelser och fonder

Dr. Felix Neuberghs Stiftelse

Stiftelsen Sävstaholm

Föreningen FVO

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Stiftelsen Valldahemmet.

För Ensamkommande Barn: Sök hos Majblomman i kommunen där barnet bor.

Även Kungsbacka Bibliotek har en speciell litteratur, där de flesta fonder är presenterade.