Fonder och Stiftelser

Det finns ett flertal fonder och stiftelser som du kan söka medel ifrån för din huvudmans räkning.

Observera vilka villkor som gäller för att vara berättigad för att söka bidrag, då detta kan skilja sig från fond till fond.

 

Här är några exempel var du kan hitta fonder:

Kungsbacka kommun/stiftelser och fonder

Dr. Felix Neuberghs Stiftelse

Stiftelsen Sävstaholm

Föreningen FVO

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Stiftelsen Valldahemmet.

För Ensamkommande Barn: Sök hos Majblomman i kommunen där barnet bor.

 

Även Kungsbacka Bibliotek har en speciell litteratur, där de flesta fonder är presenterade.