Bli God man / Förvaltare

Funderar du på att bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare får du möjlighet att hjälpa någon annan. Godmans- och förvaltaruppdrag bygger på frivilliga insatser, men man får ett arvode för delar av jobbet man lägger ner. Hur mycket eller lite det är att göra eller exakt vad man hjälper till med ser olika ut beroende på uppdragets art. Man kan också bli god man åt ensamkommande barn och de uppdragen skiljer sig lite från övriga god mans uppdrag och kräver lite annan kompetens och utbildning. Personen du hjälper som god man eller förvaltare kallas för huvudman. I godmans- eller förvaltaruppdraget ingår tre delar:


  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

Det vanligaste är att man har alla tre delarna i sitt uppdrag, men det kan också variera. Att bevaka rätt innebär i korthet att man bevakar sin huvudmans lagliga rättigheter och skyldigheter. Uppdraget bevaka rätt delas upp i två delar; i den ena delen bevakar man huvudmannens intressen i samband med en enskild rättshandling som till exempel vid en fastighetsförsäljning. I den andra delen bevakar man kontinuerligt sin huvudmans rättigheter i samhället. Det kan till exempel vara att se till att huvudmannen får hemtjänst i den omfattning som hen är i behov av. Att förvalta egendom innebär att man skall förvalta alla egendom som tillhör huvudmannen. Det kan vara pengar, aktier, fonder, fastigheter och så vidare. I praktiken innebär det att man hjälper sin hvudman med alltifrån den dagliga ekonomin till att sälja eller köpa aktier och fastigheter. Omfattningen av den ekonomiska förvaltningen beror på huvudmannens egna förutsättningar. Om du är förvaltare åt någon så innebär det att huvudmannen inte själv får lov att bestämma över sina tillgångar. Ansvaret hos förvaltaren blir då större än vid ett godmanskap. Men fortfarande så gäller samma regler som i alla ställföreträdaruppdrag och det är att man alltid skall ha sin huvudmans bästa i åtanke. När det gäller uppdraget att sörja för person så innebär det i korta drag att man skall bevaka sin huvudmans personliga intressen. Detta uppdrag kan se väldigt olika ut för olika huvudmän. Det kan till exempel innebära att se till att din huvudman får tillgång till fritidsaktiviteter som hen tycker om. Det kan också innebära att man genom besök på boende eller i hemmet ser till att huvudmanen har en så bra boendemiljö, får så god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt. Det är dock inte den gode mannen eller förvaltarens uppdrag att utföra själva insatserna för att huvudmannen skall ha det så bra som möjligt. Vill du veta mer om hur rollerna är fördelade så kan du läsa mer i Rollkoll som är en skrivelse som är framtagen av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare som är en ideell sammanslutning av cirka 60 lokalföreningar vars 5 500 medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlats av en myndighet.

Utbildning och kurser

De flesta kommuner kräver idag någon form av utbildning om du skall bli god man eller förvaltare. Inom samarbetet för ÖFS så rekommenderar kommunerna Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen sydost, som erbjuder en kurs för dig som vill bli god man eller förvaltare. (Se nedan i listan över utbildningar och kurser.)

Kontakt

Kommunerna Kungsbacka, Härryda, Partille, Mölndal och Öckerö har en gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning, Överförmyndare i samverkan, ÖFS som sitter i Mölndal. Här nedan hittar du kontaktuppgifterna till ÖFS somdu skall kontakta om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare i någon av medlemskommunerna.

Överförmyndare i samverkan

Postadress: 431 82  Mölndal
Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5

Tel: 031-315 18 80
E-post: ofs@molndal.se

Telefon- och besökstider:

måndag- fredag 10:00 – 12:00

(Du har även möjlighet att boka möte i Kungsbacka varje torsdag.)