Bli god man eller förvaltare

Funderar du på att bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare får du möjlighet att hjälpa någon annan. God man och förvaltaruppdrag bygger helt på frivilliga insatser. Men man får ett arvode för delar av jobbet man gör. Hur stort arvodet blir ser olika ut beroende på uppdragets art. Du kan också bli god man åt ensamkommande barn, dessa uppdrag skiljer sig lite från övriga god mans uppdrag. De kräver också lite annan kompetens och utbildning. Personen du hjälper som god man eller förvaltare kallas för huvudman. Det är överförmyndaren i huvudmannens hemkommun som förmedlar god man och förvaltaruppdragen. I god man eller förvaltaruppdraget ingår tre delar.


  • Bevaka rätt

    • Förvalta egendom

      • Sörja för person

Bevaka rätt

Att bevaka rätt innebär i korthet att man bevakar sin huvudmans lagliga rättigheter och skyldigheter. Uppdraget bevaka rätt delas upp i två delar. I den ena delen bevakar man huvudmannens intressen i samband med en enskild rättshandling som till exempel vid en fastighetsförsäljning. I den andra delen bevakar man kontinuerligt sin huvudmans rättigheter i samhället. Detta kan till exempel vara att se till att huvudmannen får hemtjänst i den omfattning som hen är i behov av.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom innebär att man skall förvalta all egendom som tillhör huvudmannen. Det kan vara pengar, aktier, fonder, fastigheter och så vidare. I praktiken innebär det att man hjälper sin hvudman med alltifrån den dagliga ekonomin till att sälja eller köpa aktier och fastigheter. Omfattningen av den ekonomiska förvaltningen beror på huvudmannens egna förutsättningar. Om du är förvaltare åt någon så innebär det att huvudmannen inte själv får lov att bestämma över sina tillgångar. Ansvaret hos förvaltaren blir då större än vid ett godmanskap. Men fortfarande så gäller det att man som i alla ställföreträdaruppdrag alltid skall ha sin huvudmans bästa i åtanke.

Sörja för person

Uppdraget att sörja för person innebär i korta drag att man skall bevaka sin huvudmans personliga intressen. Detta uppdrag kan se väldigt olika ut för olika huvudmän. Det kan till exempel innebära att se till att din huvudman får tillgång till fritidsaktiviteter som hen tycker om. Utöver detta kan uppdraget också innebära att man ser till att huvudmanen genom olika insatser har en så bra boendemiljö som möjligt. Att hen får så god vård och omsorg som möjligt och att hens livskvalitet är så god som möjligt. Detta kan till exempel göra genom att besöka huvudmannen. Besöken sker där huvudmannen bor, på särskilt boende eller i hemmet. Utförandet av själva insatserna är dock inte den gode mannens eller förvaltarens uppdrag. Det är dock inte den gode mannen eller förvaltarens uppdrag att utföra själva insatserna för att huvudmannen skall ha det så bra som möjligt.

Det vanligaste är att man har alla tre delarna i sitt uppdrag, men det kan också variera. Vill du veta mer om hur rollerna är fördelade så kan du läsa mer i broschyren Rollkoll. Rollkoll är en skrivelse som är framtagen av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. RFS är en ideell sammanslutning av cirka 60 lokalföreningar och vars 5 500 medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlats av en myndighet.

Överförmyndaren

Kommunerna Kungsbacka, Härryda, Partille, Mölndal och Öckerö har en gemensam överförmyndarnämnd och förvaltning. De heter Överförmyndare i samverkan eller förkortat ÖFS och de sitter i Stadshuset i Mölndal. Om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare i Kungsbacka, Härryda, Partille, Mölndal eller Öckerö kommun så kontaktar du ÖFS i Mölndal via telefon eller mejl. Alternativt finns det också möjlighet att varje torsdag boka ett besök i Kungsbacka kommunhus.

Utbildning och kurser

De flesta kommuner kräver idag någon form av utbildning om du skall bli god man eller förvaltare. Kommunerna inom ÖFS samarbetet rekommenderar Studieförbundet Vuxenskolan Göteborgsregionen sydost. De erbjuder en kurs för dig som vill bli god man eller förvaltare. Alternativt finns det exempelvis också distansutbildningar som du hittar i listan nedan.

Kontakt

Om du vill bli god man eller förvaltare i någon av medlemskommunerna kontaktar du Överförmyndare i Samverkan. Alternativt så har du också möjlighet att boka möte i Kungsbacka kommunhus varje torsdag.

Överförmyndare i samverkan

Postadress: 431 82  Mölndal
Besöksadress: Stadshuset, ingång Knarrhögsgatan 5
Telefon: 031-315 18 80
E-post: ofs@molndal.se

Telefon- och besökstider

måndag – onsdag 10.00-12.00
fredag 10.00-12.00