Försäkring

Försäkring, teckna medlemsförsäkring.

När du som god man eller förvaltare jobbar med dina uppdrag så har du ingen försäkring. Alla ställföreträdare som får ett förordnande av Tingsrätten är helt oskyddade. Nuvarande lagstiftning tillåter inte våra kommuner att försäkra oss och våra privata försäkringar täcker inte heller eventuella händelser eller skador. När du får ett förordnande av Tingsrätten som ställföreträdare och jobbar i ditt uppdrag, så räknar ditt försäkringsbolag det som yrkesmässig verksamhet. Detta då uppdragen är arvoderade. Din privat försäkring omfattar INTE yrkesmässig verksamhet, utan gäller bara på din fritid. Teckna därför vår unika medlemsförsäkring idag, så är du skyddad när du jobbar med dina uppdrag.

Medlemsförsäkring

Genom vårt medlemskap i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare så erbjuder vi en unik ansvarsförsäkring för alla våra medlemmar. Ansvarsförsäkringen tillhandahålls av Ålands försäkringar. I ansvarsförsäkringen så ingår bland annat; allmänt ansvar, ren förmögenhetsskada inklusive rättsskydd. Vill du veta mer om ansvarsförsäkringen så kan du läsa mer om den på RFS hemsida. För ytterligare frågor kan du kontakta Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.

Alla våra medlemmar har också en olycksfallsförsäkring som ingår i medlemskapet genom att vår förening är medlem i RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och där alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade. Olycksfallsförsäkringen tillhandahålls av Trygg Hansa och om du vill veta mer om försäkringen så hittar du försäkringsbrevet här. För ytterligare frågor kan du kontakta Söderberg & Partners på telefon 026-14 30 30.

Du kan också läsa mer på RFS hemsida om försäkringarna.

Teckna försäkring

Priset för ansvarsförsäkringen för 2024 är 220 kronor som medlem i GMFK. Du kan teckna försäkringen direkt när du ansöker om medlemskap i föreningen. På sidan bli medlem hittar du mer information om hur du tecknar försäkringen.