Kunskapsbank

Välkommen till GMFK:s Kunskapsbank för god man och förvaltare.Bibliotek med böcker i bokhyllor - Kunskapsbank för god man och förvaltare

Kunskap är makt brukar det heta. Vi är många förvaltare och gode män i God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd. Tillsammans har vi mycket kunskap och mängder av erfarenheter från våra uppdrag. Om vi lade ihop alla våra år av samlad erfarenhet så hade det säkert blivit över ett par hundra år. I Kunskapsbank för god man och förvaltare har vi försökt att sammanställa de frågor som kommer in till styrelsen och våra mentorer eller annan kunskap som våra medlemmar vill dela med sig av. Mycket av informationen som är samlad i kunskapsbanken har diskuterats i vår Facebookgrupp. Om du ännu inte blivit medlem i GMFK:s Facebookgrupp kontaktar du vår sekreterare.

Kunskapsbanken

Här i GMFK:s Kunskapsbank för god man och förvaltare kan du som god man eller förvaltare kan hitta många inlägg med tips, idéer och information som kan vara användbar i ditt uppdrag. Om du har en fundering kring ett ämne som du inte hittar här i kunskapsbanken så kontakta våra mentorer, det gör du enklast genom att mejla någon av dom. 

Övrig information

Du kan också söka information hos Överförmyndare i samverkan.  Dom har mycket information samlad på sin hemsida. På ÖFS hemsida hittar du också de blanketter och e-tjänster som du kan behöva i ditt uppdrag i någon av samverkans kommunerna. (Härryda, Kungsbacka, Mölndal, Partille eller Öckerö). Sedan finns det även en hel del information på vår riksförenings hemsida. Många av våra myndigheter har också mycket information som kan vara behjälplig för oss gode män och förvaltare. Om du ändå inte hittar det du söker så hittar du mer information på vår länksida. På vår länksida försöker vi hålla uppdaterade länkar till bland annat myndigheter och andra platser på nätet som kan vara av intresse för dig som god man eller förvaltare.

Att utföra bankärenden åt någon annan

Svenska bankföreningen har sammanställt mycket material som berör området att utföra bankärenden åt någon annan. Här nedan har vi sammanställt det material som kan vara till nytta för den som är god man eller förvaltare.

Begära underlag från Försäkringskassan

Försäkringskassan Logotype

Sen en tid tillbaka så skickar inte Försäkringskassan ut information om sina utbetalningar. Som ställföreträdare behöver du därför beställa dessa till din årsredovisning. Tänk på att göra detta i tid så att du hinner få dem före den sista februari….

Behörighet för anhöriga vid bankaffärer

I samband med att lagen om Framtidsfullmakter infördes 2017 så ändrades också lagstiftningen så att anhöriga enklare kan hjälpa varandra i händelse av allvarliga sjukdomar som innebär att en anhörig inte längre kan sköta sina ekonomiska förehavanden. I korthet så…

Framtidsfullmakt

2017 infördes lagen om framtidsfullmakter. Lagen innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt till någon som kan sköta hens angelägenheter när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand…

Inkomstförfrågan

Boendekostnad I Sveriges kommuner så är de flesta kommunala avgifter för vård- och omsorg, förskola, familjehemsplaceringar, med flera inkomstbaserade. Det är brukligt att kommunerna skickar ut en blankett om inkomstförfrågan till alla som nyttjar någon av kommunernas avgiftsbelagda tjänster. Tänk…

Närståendepenning

Närståendepenning är pengar som du får för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Detta är man när man har en så svår sjukdom att man riskerar att dö. Du kan få närståendepenning om: Den närstående har…

Rollkoll

Rollkoll – vad gör en god man och förvaltare riktar sig till dig som har eller funderar på att ansöka om god man eller förvaltare. Materialet tar upp frågor som hur man ansöker om en god man eller förvaltare. Vilken…

Skattefrågor och praktiska tips

Som ställföreträdare, t.ex. god man, förvaltare eller förmyndare, har du kontakt med Skatteverket i olika ärenden. Här är en sammanfattning av relevanta skattefrågor och praktiska tips för att underlätta ditt uppdrag. Arvode Som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare har…

Skuldsanering

Det finns många anledningar till varför man kan hamna i så stora skulder att man inte klarar av att betala dem. Ibland kan det gå fort att dra på sig skulder när man inte riktigt kan ta hand om sin…