Bli medlem

Du är varmt välkommen som medlem i föreningen!

Som medlem har du stora möjligheter att vara med och utmana föreningens framtid.

Medlemsavgiften är 250 kronor fr.o.m. 2019. Plusgiro 51 33 93 – 9 och ange Ditt namn och mail-adress.

Maila el. ring vår kassör och ange övriga personuppgifter; adress, tel.nr. pers.nr. e-post m.m.

Kassör  Mikael Granberg  kassor@gmfk.nu

Föreningen har för närvarande cirka 71 medlemmar.

Som medlem följer vi all registrering enl. GDPR.

Försäkring

Vår förening är medlem i RGMF. Riksförbundet Gode Män och Förvaltare och där alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade.

Hos RGMF kan man även teckna en Ansvarsförsäkring.

RGMF Ansvarsförs.    rgmf-olycksf