Årsredovisning

I ditt uppdrag som god man eller förvaltare så skall du en gång per år redovisa ditt uppdrag. Detta gör du till Överförmyndaren i din kommun genom att lämna in en årsredovisning. Detta är för att Överförmyndaren skall kunna granska ditt arbete under året som gått. Granskningen är ett bra redskap. Det gäller både dig som god man eller förvaltare. Detta då det blir ett kvitto på att du utfört ditt uppdrag korrekt under året. Och det gäller för Överförmyndaren som då får kontrollerat och stämt av att gått rätt till i ditt uppdrag. När Överförmyndaren godkänt din redovisning så fastställer dom också ditt arvode utifrån det arbete du lagt ner under året.

Årsredovisning i ditt god mans eller förvaltaruppdrag. Bild på ett tangentbord, miniräknare och kaffekopp stående på några blanketter. Ett USB minne, gem och pennor ligger utspridda på blanketten.

Årsredovisning

Alla typer av god mans och förvaltaruppdrag skall redovisas en gång per år eller vid uppdragets avslutande. Sen beror det lite på hur ditt uppdrag ser ut vad Överförmyndaren kräver av dig. I ett av de tre ställföreträdaruppdragen, uppdraget förvalta egendom, så skall du varje år redovisa din huvudmans ekonomi. Dels skall du redovisa hur du har skött huvudmannens räkningar. Du skall också redovisa hur huvudmannen, huvudmannens boende, anhöriga, m.fl. fått de medel som huvudmannen behöver för egen räkning. Du skall redovisa eventuella tillgångar och skulder samt hur dessa förändras under året. Även för de två övriga ställföreträdaruppdragen skall du varje år redovisa vad du hjälper din huvudman med. Ett enkelt sätt att redovisa hur du sköter ditt uppdrag att bevaka rätt och sörja för person är att föra en dagbok. I dagboken antecknar du alla dina aktiviteter och besök hos huvudmannen. Dagboken kan bifogar du sedan årsredovisningen.

Som medlem i GMFK så får du tillgång till vår gemensamma kunskap om årsredovisning. Du har också möjlighet att få personlig hjälp med redovisningen av våra mentorer. Därför skall du bli medlem idag. Då är du inte ensam i ditt uppdrag.

Årsredovisning av din huvudmans ekonomi

Ett enkelt sätt att hålla koll på din huvudmans ekonomi är att använda något av de olika digitala redovisnings och bokföringssystem som finns att hämta på nätet. Några är gratis och några kostar pengar. Med hjälp av ett digitalt verktyg så kan du enkelt bokföra huvudmannens ekonomiska transaktioner när du själv vill. Antingen en gång i månaden, i samband med att du betalar räkningar, säljer fonder, betalar av på skulder, med mera. När det är dags för redovisning så sammanställer programmet enkelt redovisningen för dig. Och ser till att ingående och utgående balanser stämmer. De flesta program klarar även av att skriva ut hela redovisningsblanketten med alla siffror förifyllda utifrån din bokföring.

E-tjänst ÖFS

Överförmyndare i Samverkan erbjuder från och med inlämningen 2023 (avseende år 2022) att lämna in årsräkningen digitalt. Detta görs via en e-tjänst som tillhandahålls av ÖFS. Förutom att kunna lämna in redovisningen digitalt kan du sköta bokföring, dagbok, med mera i e-tjänsten.

PC-Ställföreträdare

I bland medlemmarna i GMFK så använder många av oss PC-Ställföreträdare. Det är ett gratis program som går att ladda ner från Internet. Överförmyndare i samverkan godkänner de redovisningsblanketter som man kan skriva ut ifrån PC-Ställföreträdare.

Årsredovisning av utfört arbete

I samband med årsredovisningen så skall du också redovisa vad du gjort under året och om det inträffat några särskilda händelser. Även här kan det vara en fördel att ha ett digitalt verktyg för detta. De flesta av de digitala verktygen som hjälper dig med ekonomin har också någon form av dagbok där man kan göra anteckningar över händelser, besök, med mera.

Arvode

När årsredovisningen är granskad av Överförmyndaren så fastställer de ditt arvode. Det är ditt utförda arbete som ligger till grund för ditt arvode. Arvodesriktlinjerna kan skilja sig mellan olika kommuner. I lagen står det att Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga utgifter för uppdraget (12 kap 16 § Föräldrabalken). Vad som är skäligt kan alltså variera mellan de olika kommunerna.

För den intresserade så har SKR gett ut ett cirkulär med ett förslag till arvodesriktlinjer för kommunerna att följa. Du får också betalt för de kostnader du har i samband med ditt arvode. Antingen så kan du få ett schablonbelopp eller så redovisar du dina faktiska kostnader med kvitton. Vill du ha ersättning för de resor du gör i ditt uppdrag behöver du upprätta en körjournal om du kör bil eller bifoga kvitton om du använder allmänna kommunikationer.

Lämna in årsredovisningen

Senast den sista februari året efter god mansskapet eller förvaltarskapet har utförts så skall din redovisning vara inlämnad. I kommunerna Kungsbacka, Partille, Härryda, Öckerö och Mölndal så lämnar du redovisningen till den gemensamma Överförmyndarförvaltningen, Överförmyndare i samverkan i Mölndals stad. Redovisningen kan du antingen lämna hos Överförmyndare i samverkan i Mölndals stadshus. Eller i receptionen i någon av de övriga kommunernas kommunhus. Var noga med att se till att din redovisning blir märkt med ankomstdatum. Det kan också vara bra att begära någon form av inlämningskvitto. Så att du har ett kvitto på att du verkligen lämnade in redovisningen. Tänk på att be om uppskov med redovisningen om du märker att du inte kommer hinna lämna in den i tid. Annars kan du bli ålagd att betala vite.

Tips inför årsredovisningen

Här delar vi med oss av några av de tips som vi ger våra medlemmar inför årsredovisningen. Om du vill ta del av all vår gemensamma kunskap och alla våra tips inför årsredovisningen skall du bli medlem.