Nyheter

Överförmyndare i samverkan bjuder in till workshop

I sommar anordnar Överförmyndare i samverkan en utbildning och workshop med fokus på personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska besvär och missbruksproblematik. Utbildningen riktar sig till dig som vill vara mer bekväm med att ta dig an lite svårare uppdrag för personer med exempelvis psykisk ohälsa, neuropsykiatriska besvär eller missbruksproblematik.

Utbildningen

Hela utbildningen och workshopen hålls av representanter från Överförmyndare i samverkan. Socionom Johan Conse från S:t Lukas. S:t Lukas är en organisation med samtalsmottagningar i hela landet dit människor i behov av stöd eller samtal kan vända sig. Johan Conse är socionom och legitimerad samtalsterapeut. Han har mer än 20 års erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska besvär, missbruksproblematik, med flera. Johan har även flera års erfarenhet av utbildningar inom området.

Workshop

Utbildningen börjar med cirka en timmas föreläsning av Johan Conse. Därefter kommer deltagarna att i smågrupper kunna diskutera funderingar och tankar. Sedan fortsätter utbildningen fortsätter med ytterligare en timmas föreläsning med frågestund. Målet med utbildningen är att du som ställföreträdare skall känna dig bekvämare med att ta dig an ett lite svårare uppdrag för personer med exempelvis psykisk ohälsa eller missbruk.

Intresserad

Om du är intresserad av att deltaga kontaktar du ÖFSofs@molndal.se senast den 2 maj 2023. Du kan läsa mer i inbjudan från Överförmyndare i samverkan.

Betalningsutredningen

Den 10:e december 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att utreda statens roll på den så kallade betalningsmarknaden. I dag presenterade statens särskilda utredare, Anna Kinberg Batra slutbetänkandet i betalningsutredningen .

Huvudmålet för betalningsutredningen var att analysera statens roll på betalningsmarknaden och komma fram till hur statens roll bör se ut i framtiden. Att betala för något är den mest frekventa och vanligaste juridiska handling som en person genomför under sin livstid. För att samhället skall fungera behöver vi alla kunna betala för varor och tjänster. Vilket gör att det ligger i statens intresse att säkerställa att betalningar fungerar på ett säkert och tillfredställande sätt. Det här kan exempelvis staten göra genom genom lagstiftning. De senaste decennierna har sättet vi betalar för varor och tjänster förändrats drastiskt genom den pågående digitaliseringen. Utvecklingen påverkar även statens roll på betalningsmarknaden. Idag görs de allra flesta betalningar digitalt. Det är uteslutande privata företag som hanterar de digitala betalningarna. Vilket i dagsläget förvårar statens roll på betalningsmarknaden.

Digitala betaltjänster

Digitaliseringen av betalningsmarknaden har underlättat mycket för många av oss. Sverige är det land där utvecklingen går absolut snabbast. Vid en undersökning som Riksbanken gjorde 2010 svarade 40% att de använde kontanter vid sitt senaste köp. Vid Riksbankens senaste undersökning år 2022 svarade endast 8% att de använde kontanter vid sitt senaste köp. Färsk statistik från Swish så är det över 8 miljoner svenskar som har Swishappen. Dessa användare gör 2,7 miljoner betalningar per dag. Varav ungefär hälften av betalningarna går till företag.

I statens utredning står det att läsa att alltför många i samhället idag saknar tillgång till både digitala och kontanta betalningar. Vilket gör det nödvändigt att staten tar ett större ansvar för att alla i samhället skall kunna göra betalningar. Vidare pekar statens utredning på att det uteslutande är privata initiativ som driver den tekniska utvecklingen. Vilketr ger tillgång till nya nya betaltjänster som underlättar vardagen för de allra flesta, men stora grupper lämnas utanför. Framförallt är det exempelvis äldre, personer med funktionshinder och de som har ställföreträdare som i mycket stor utsträckning står utanför. Det finns ingen enkel lösning för att inkludera alla i den digitala utvecklingen av betalningsmarknaden. Därför behöver staten ta ett större grepp om betalningsmarknaden .

Betalningsutredningen

Om du vill veta mer om betalningsutredningen och dess betänkande kan du göra det i sin helhet på regeringens webbsida.

Utbildning Överförmyndare i Samverkan

Överförmyndare i Samverkan bjuder in alla ställföreträdare till utbildningar i höst. Det är två utbildningar som erbjuds i höst. Den ena utbildningen är digital och är en utbildning i hur man använder Överförmyndarens nya verktyg för att lämnar in årsredovisningen digitalt. Den andra utbildningen är på plats på Knarrhögsgatan i Mölndals kommunhus och är en utbildning i skuldhantering och bankfrågor.

Digital inlämning av årsräkningar

Den 5:e och 7:e december erbjuder ÖFS utbildning i sitt nya digitala redovisningssystem för årsräkningar. Det är en digital utbildning som kommer att hållas via Teams. Bokning sker via denna länk: Boka utbildning för digital inlämning av årsräkningar, eller via hemsidan, www.molndal.se/overformyndare. Det är inget krav från Överförmyndaren att din redovisning skall lämnas in digitalt, men det kan underlätta din redovisning. Utbildningen är ca två timmar lång. En timmas föreläsning och en timma för frågor.

Informationsmöte gällande skuldhantering och bankfrågor

Överförmyndare i Samverkan bjuder in till en utbildning i skuldhantering och bankfrågor. Utbildningen vänder sig till dig som är ställföreträdare och vill ha mer information om hur du kan hantera din huvudmans skulder och lite om hur bankerna arbetar i ställföreträdarfrågor. På utbildningen medverkar representanter från ÖFS, representanter från Mölndals Stads budget- och skuldrådgivning samt Richard Edlepil som är senior legal adviser på Svenska Bankföreningen.

Utbildningen kommer äga rum den 8 december 2022 på biblioteket i Mölndals centrum (Bergmansgatan 31) i hörsalen Hajen klockan 14.00 – 17.00. Antalet platser är begränsat till 75 och anmälan görs senast det 1 december 2022 via denna länk: Bokning av ekonomiutbildning ÖFS, eller via hemsidan, www.molndal.se/overformyndare.

Informationskväll om att söka fondmedel i samarbete med FUB

september 22 @ 18:00 – 21:00

GMFK och FUB inbjuder till informationskväll om att söka fondmedel.

Föreläsaren Tor-Björn Willberg har lång erfarenhet av att söka fondmedel
Tid: torsdagen den 22 september 2022 kl. 18
Plats: ABF huset i Kungsbacka
Vi bjuder på kaffe och fralla
Välkomna!

Anmälan till info@gmfk.nu  – senast 15/9

För frågor:
GMFK – Sven Rahm
mobil 0707 721 181

FUB – Kerstin Tegnér
mobil 0704 034 991

Överförmyndare i samverkan informerar

Överförmyndare i samverkan skickade för ett tag sedan ut sitt nyhetsbrev till alla ställföreträdare. Bland nyheterna rapporterar överförmyndare i samverkan bland annat om årsredovisningarna. I år har de ca 1500 årsredovisningar att gå igenom. Nästa år räknar man med att det skall gå att lämna in årsredovisningen digitalt. Och att man just nu tittar på ett system för detta. Men redan nu kan man skicka in vissa handlingar digitalt. Detta gör man via e-tjänsterna på Mölndal kommuns hemsida eller via mejl. Överförmyndaren har svårt att hantera alla dokumentformat som finns. Därför ber överförmyndaren i sitt nyhetsbrev om att få alla dokument som PDF filer. Vidare så nämner man även de förändringar som gjorts i socialförsäkringen gällande förhöjd sjuk- och aktivitetsersättning. Och vilka konsekvenser får för våra huvudmän.

Årsredovisning

Vi noterar att överförmyndaren nu hunnit med att gå igenom 26% av alla inlämnade årsredovisningar. I år är det cirka 1500 årsredovisningar som skall gås igenom. Om du kontinuerligt vill följa hur det går med granskningen så publiceras detta på Mölndals kommuns hemsida under – Årsräkning god man och förvaltare.

Digital årsredovisning

Som vi tidigare kunnat rapportera om så är överförmyndaren mitt i en upphandling för att upphandla ett digitalt system. Så att det från och med nästa år blir möjligt att lämna in redovisningen digitalt. I slutet av förra månaden meddelade Sofia Alkvist som är enhetschef för Överförmyndare i samverkan att man just nu är mitt uppe i upphandlingen av ett digitalt system. Överförmyndaren vet ännu inte vilka som lämnar anbud eller vem som tar hem anbudsgivningen. Men målet är att det skall bli klart i maj (annons från Överförmyndaren ligger ute nu). Oavsett vilka som vinner så ställer Överförmyndaren krav på att alla ställföreträdare på ett enkelt sätt ska kunna redovisa sina årsräkningar från och med nästa inlämningsperiod.

Fler ställföreträdare

Slutligen så meddelar Överförmyndaren också att man behöver fler ställföreträdare. Och att om man är intresserad av fler uppdrag så går det bra att höra av sig till överförmyndare i samverkan i Mölndal.

Nyhetsbrev från SKR

Regelbundet så skickar Sveriges kommuner och regioner (SKR) ut nyhetsbrev inom olika områden. För oss som är ställföreträdare kan det vara intressant och ibland nödvändigt att hänga med i samhällsdebatten. I synnerhet när det gäller förändringar hos våra kommuner och regioner som påverkar våra huvudmän. Dessutom ger SKR också ut ett nyhetsbrev för Överförmyndarna runt om i landet. Du kan själv prenumerera på dessa nyhetsbrev genom att besöka SKRs webbplats.

Nyhetsbrev för överförmyndare, vintern 2021/2022

Några gånger per år ger SKR ut ett nyhetsbrev för överförmyndare. I det senaste nyhetsbrevet från december 2021 så börjar man i vanlig ordning med att plocka fram ett axplock av de viktigaste rättsfallen och domarna som påverkar oss ställföreträdare, våra huvudmän och överförmyndarna. Som exempel kan man nämna en dom i Svea hovrätt, mål nr ÖÄ12801-20. Som fastställer att ställföreträdare inte har rätt till kostnadsersättning för hemtextil eller användande av SJ-priopoäng. Vidare så fortsätter man att rapportera om att JO kritiserar en överförmyndare för långsam handläggning i ett ärende avseende samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Slutligen så avslutar man nyhetsbrevet med att rapportera om att SKR själva har släppt ett nytt cirkulär. Syftet med cirkuläret (Läs cirkulär 21:37) är att belysa de nya bestämmelser som trätt i kraft i föräldrabalken (FB) gällande ett stärkt barn-perspektiv i vårdnadstvister. Du kan ladda ner nyhetsbrevet i sin helhet från SKRs webbplats.

Nyhetsbrev från SKR för överförmyndare Hösten 2021

I nyhetsbrevet från i oktober 2021 börjar man i vanlig ordning med att rapportera om rättsfall och domar som har betydelse för oss ställföreträdare. Därefter tar man upp ställföreträdarutredningen och kommenterar denna. I rapporteringen har man också lagt med länkar till sitt egna remissvar. Men man har också publicerat länkar till samtliga remissvar. Sedermera finns det också en del andra länkar till relevanta artiklar. För att läsa hela nyhetsbrevet så kan du ladda ner det ifrån SKRs webbplats.

Bostadsbidrag

Uppskattningsvis så är det omkring 100 000 pensionärer går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till från januari 2022. Eftersom beräkningen för bostadstillägget ändras. Detta innebär att fler pensionärer kan ha rätt till bostadsbidrag.

Nya broschyrer och nya blanketter

På Pensionsmyndigheten har man uppdaterat sitt informationsmaterial. Man har även uppdaterat sina broschyrer där du hittar den viktigaste informationen över vad man behöver tänka på inför en ansökan om bostadstillägg. Eftersom de nya broschyrerna är utskriftsvänliga så är de lätta att sprida till en bred målgrupp. Fördelen med detta är att den enkelt kan den bifogas tillsammans med andra utskick till de personer som finns i målgruppen.

Har du koll på om din huvudman har rätt till Bostadsbidrag? Då kan du gå in på pensionsmyndighetens hemsida och enkelt kontrollera om din huvudman har rätt till bostadsbidrag.

Har du rätt till bostadstillägg? 

I och med att bestämmelserna för bostadsbidrag ändrats så har Pensionsmyndigheten uppdaterat sina ansökningsblanketter för bostadstillägg. Därför är det viktigt att ansökan fylls i så komplett och korrekt som möjligt. Därmed kan din huvudman också få ett beslut snabbare.

Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten 

Hjälp när du fyller i blanketten | Pensionsmyndigheten 

Digitala tjänster

Om din huvudman har E-legitimation så kan man enkelt ansöka om bidragen på Pensionsmyndighetens hemsida. I vissa fall så kan även anhöriga kan vara behöriga att ansöka på pensionsmyndighetens webbplats.

Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 

Digitala informationsmöten

På pensionsmyndighetens hemsida kan du också ta del av digitala informationsmöten om bostadstillägg. Dessutom är dom gratis och du behöver inte anmäla dig. Det finns också möjlighet att ställa egna frågor via en chatt.

Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten 

Räkna ut ditt bostadsbidrag

Den preliminära beräkningen kan göras direkt på pensionsmyndighetens webbplats. På vilken du också har möjlighet att skriva ut resultatet av beräkningen.

Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 

Exempel på nivåer på bidraget

Bostadskostnad per månadTumregel inkomst per månad
3 000 kr  15 600 kr före skatt 
4 000 kr 17 100 kr före skatt  
5 000 kr 18 700 kr före skatt  
6 000 kr 19 900 kr före skatt  
7 000 kr21 100 kr före skatt  
7 500 kr eller mer21 600 kr före skatt
Inkomstgränserna i tabellen gäller pensionärens totala inkomst. Observera att beloppen gäller före skatt. 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan få bostadstillägg som gifta eller sambo. När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.

Exempel

Vid en bostadskostnad upp till 3 000 kr bör man göra en preliminär beräkning om månadsinkomsten är max 15 600 kr före skatt. Men om inkomsten är högre kan man inte få något bostadstillägg.

Det går även att beställ tryckta exemplar av broschyrer via e-postadressen  Broschyrer@pensionsmyndigheten.se. Uppge vilken broschyr, antal och leveransadress. Ange ”broschyr PM7676” för bostadstillägg, ”broschyr PM7679” för äldreförsörjningsstöd, samt ”PM 7679eng” för den engelska broschyren för äldreförsörjningsstöd.

Har du frågor till Pensionsmyndigheten?

Ring kundservice 0771 – 776 776.

Medlemsmötet den 2:a februari är inställt

På grund av de fortsatt hårda Covid-19 restriktionerna så kommer vi att flytta fram vårt medlemsmöte. Nytt datum är ännu inte bestämt, men håll utkik i din mejlbox och här på hemsidan så kommer mer information framöver. Behöver du hjälp med redovisningen så kan du alltid kontakta våra mentorer. Du kan också vända dig direkt till ÖFS för hjälp.

Medlemsmöte och evenemangskalender

Uppdatering

Nu är det klart att Kungsbacka Begravningsbyrå kommer att närvara vid nästa medlemsmöte och prata om sin verksamhet och sina tjänster. Vi kommer kommer också att hålla en generell föreläsning om årsredovisningen. Passa på att få lite nya tips och idéer som underlättar redovisningen för dig. Visste du till exempel att man numera kan logga in som ställföreträdare hos Försäkringskassan och beställa årsbesked för din huvudman?! Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Behöver du enskild hjälp så kontaktar du någon i styrelsen eller någon av våra mentorer så hjälper dom till med specifika frågor. Det kan även bli lite tid till enskilda frågor på medlemsmötet. Men det bästa är ändå att boka ett möte. Så kan du gå igenom din fråga i lugn och ro. Medlemsmötet är planerat att hållas i ABF:s lokaler på  Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka. Då vi ännu inte vet hur pandemirestriktionerna ser ut den 2:e februari så kommer vi att återkomma i slutet av månaden med en uppdatering.


2021-11-21

Samtidigt som vi vill informera om att vi kommer att ha ett medlemsmöte den 2:a februari nästa år, så passar vi också på att lansera vår evenemangskalender. Temat för medlemsmötet är ekonomi och redovisning. Skriv in datumet i kalendern redan nu. Vi kommer bland annat att gå igenom massor av bra redovisningstips och prata om bidrag och Försäkringskassan. Och självklart ligger medlemsmötet upplagt i vår evenemangskalender. Därifrån kommer kan du enkelt lägga till mötet i din kalender. Håll utkik här på hemsidan efter mer information och inbjudan till ekonomi och redovisningsträffen den 2:a februari.

Till evenemangen