Kungsbacka_innerstad

God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd (GMFK) bildades 1997. Vi är en politisk obunden förening och verkar i våra medlemmars bästa intresse. Föreningens huvudsyfte är att underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt genomföra sina uppdrag som gode män eller förvaltare.

Öckerö_hamn_10

God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka (GMFK) vänder sig i första hand till alla som har godmans- och förvaltaruppdrag inom samverkansområdet för Överförmyndare i samverkan.
(Mölndal, Kungsbacka, Partille, Härryda och Öckerö). Men vi välkomnar även gode män och förvaltare i Göteborg, Varberg, med flera.

Partille_herrgård

Medlemmar i GMFK får ta del av en unik försäkring. Din privata försäkring gäller INTE för yrkesmässig verksam­het. Eftersom godmanskapet är arvoderat så räknas god mans- och förvaltaruppdrag som yrkesmässig verksamhet och därför gäller inte din privata hemförsäkring när.
Därför skall du bli medlem idag.

Landvetter_Air_View

Den främsta uppgiften och syftet med GMFK är att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag samt att verka som kontaktorgan i gemensamma frågor i förhållande till
överförmyndarenheten, övriga myndigheter och institutioner. 

Fässbergs_kyrka_i_Mölndal

Som medlem i GMFK får du en rad förmåner, men framförallt är du aldrig ensam i ditt uppdrag när du är medlem hos oss. Tillsammans har vi hundratusentals timmar av erfarenhet som vi delar med oss av. Utöver detta anordnar vi gemensamma träffar, vi erbjuder tips och råd från våra mycket erfarna mentorer, du får tillgång till vår gemensamma kunskapsbank, med mera. Genom medlemskapet kan du också teckna en unik försäkring.

previous arrow
next arrow
Nyheter
  • Vår ordförande har lämnat oss
    Det är med tungt hjärta och djup sorg som vi meddelar att vår älskade ordförande, Jan Ljungholm, hastigt har gått bort. Jan var en central gestalt i vår gemenskap och hans närvaro kommer vara oerhört saknad av oss alla. Våra tankar och innersta sympatier går till Jans familj och nära vänner under denna svåra tid. För att hedra Jans minne […]
  • Inbjudan till årsmöte!
    God Mans och förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd Årsmöte Tisdag 19 mars kl 18.00 ABF Kungsbacka, lokalen Fullriggaren Välkomna till vårt årsmöte! Under mötet kommer vi att: Gå igenom verksamhetsberättelsen och ekonomiska redovisningen Välja ny styrelse Diskutera aktuella frågor Efter årsmötet Får vi lyssna till Susanne Lundin som pratar om Demens. Susanne tar gärna en frågestund efteråt. Anmälan Senast 10 […]
  • Årsräkningen 2024
    Om du har ställföreträdaruppdrag i Härryda-, Kungsbacka-, Mölndal-, Partille- eller Öckerö kommun så är det snart dags att lämna in årsräkningen. Senast den sista februari skall årsräkningen vara inlämnad till Överförmyndare i Samverkan. Som medlem i God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd så är du aldrig ensam med redovisningen. Om du får bekymmer med redovisningen eller stöter […]
Bli medlem

Som medlem i GMFK får du många förmåner. Förutom möjligheten att teckna en unik försäkring som skyddar dig i ditt uppdrag så får du tillgång till vår Facebook-grupp. Dessutom är du aldrig ensam i ditt uppdrag. Utöver detta får du dessutom tillgång till alla andra medlemmar och deras erfarenheter.
Bli medlem

Information
Var med på våra träffar

Var med på våra möten och träffar. Förutom våra årsmöten så anordnar vi även intressanta och informativa träffar för våra medlemmar med föreläsare, våra mentorer, tjänstemän från ÖFS och kommunen, politiker, med mera.

 

Är du medlem och har idéer om något du skulle vilja höra mer om på en av våra träffar? Skicka då ett mejl till info@gmfk.nu

 

Gå till vår möteskalender och se vad som står på agendan.  Möten och träffar

Bli medlem i GMFK
Logotype med texten GMFK

Bli medlem i GMFK idag! Genom att bli medlem i GMFK får du möjlighet att teckna en unik försäkring som till skillnad från din hemförsäkring skyddar dig i ditt godman- eller förvaltaruppdrag.

Som medlem i GMFK är du aldrig ensam i ditt uppdrag. Du har alltid andra medlemmar och våra erfarna och kompetenta mentorer som kan stötta dig.

Bli medlem idag!

Ensamkommande Barn

I GMFK har vi stor erfarenhet av uppdrag som rör ensamkommande barn. Därför anordnar vi bland annat träffar där våra mest erfarna medlemmar på området finns tillgängliga för tips, idéer och informationsutbyte. Dessutom så finns det också möjlighet till individuella träffar med våra mest erfarna medlemmar på området.
Ensamkommande Barn

Kunskapsbank

Vi är många förvaltare och gode män i God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd. Tillsammans har vi mycket kunskap och mängder av erfarenheter från våra uppdrag. I vår kunskapsbank har vi samlat alla de frågor, tips och idéer som kommer fram ifrån olika medlemmar. Vårt mål med kunskapsbanken är att du som medlem skall kunna hitta uppdaterad och nyttig information som är till nytta i ditt godmans – eller förvaltaruppdrag.


Kunskapsbank

Bli god man eller förvaltare

Som god man och förvaltare gör du en god insats i samhället. Med dina egna erfarenheter hjälper du en annan människa. Som av olika skäl inte klarar av att sköta sin ekonomi eller bevaka sina rättigheter i samhället. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Då skall du kontakta Överförmyndare i samverkan eller Överförmyndaren i din hemkommun. Du kan också läsa mer på vår sida för hur man blir god man eller förvaltare.

Bli God man / Förvaltare

Riksförbundet RFS

GMFK är medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. RFS är en intresseorganisation och paraplyförening för lokala frivilligarbetarföreningar runt om i landet. Förutom godmans- och förvaltarföreningar så företräder även RFS lokalföreningar för kontaktpersoner, stödperson, biträdande övervakare, med flera. RFS är remissinstans när det gäller många av frågorna som rör frivilligarbetare på riksdagsnivå. Dessutom så är RFS också mycket aktiva i debatten för ett förbättrat klimat och bättre villkor för gode män och förvaltare.
RFS

Årsredovisning

Varje nytt år är det dags att redovisa vad man gjort i sitt uppdrag. Vi har samlat en del tips inför årsredovisningen här på föreningens hemsida.

Tips inför årsredovisningen

Styrelsen 2023/2024
Ingen bild
Håkan Andersson
Tillförordnad ordförande
Stig Andersson
Stig Andersson
Sekreterare
Ingen bild
Elisabeth Folkesson
Styrelseledamot och sekreterare
Mikael Granberg
Mikael Granberg
Kassör
Ulf Petersson
Ulf Petersson
Styrelseledamot
Ingen bild
Kjell Lund
Styrelseledamot
Ingen bild
Karin Meadows-Jönsson
Styrelseledamot
Kungsbacka begravningsbyrå
GMFK sponsor Kungsbacka begravningsbyrå (Logotype med reklam för Kungsbacka begravningsbyrå)
Första inlägget

Bli medlem i GMFK idag

Kungsbacka begravningsbyrå
GMFK sponsor Kungsbacka begravningsbyrå (Logotype med reklam för Kungsbacka begravningsbyrå)
Andra inlägget

Teckna vår medlemsförsäkring så att du är skyddad i ditt uppdrag

Shadow