God mans- och förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd

God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka (GMFK) bildades 1997. Vi är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.

Föreningen ordnar sammankomster – som till exempel föredrag och föreläsningar. Vi anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman.

Föreningen kan också ge tips på föreläsningar och kurser.

GMFK har kontakt med Överförmyndare i Samverkan ÖFS och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.   https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-och-formyndare.html

Föreningen är medlem i Riksförbundet för Godmansföreningar, RGMF.  Klicka här. rgmf.se

 

Årsmöte 2021 är planerat till 26 april.

Tips-Årsredovisning

 

Kursprogram under: Bli God Man/Förvaltare. Perstorps kommun