Medlem i GMFK

Att vara medlem i GMFK har många fördelar. Framförallt så är du som medlem aldrig ensam i ditt uppdrag, du har alltid föreningen som kan hjälpa dig med olika frågeställningar. Utöver det så får du också möjlighet att teckna en helt unik medlemsförsäkring som skyddar dig i ditt uppdrag. Som medlem i GMFK får du också tillgång till vår kunskapsbank. Kunskapsbanken fyller vi på med erfarenheter och kunskap från bland annat våra medlemmar, våra medlemsmöten och information från intresseorganisationer, myndigheter, med flera. Slutligen så får du deltaga kostnadsfritt på våra medlemsmöten och föreläsningar. På våra medlemsmöten pratar vi ofta om olika fokusområden och brukar för det mesta ha en eller flera experter inom respektive fokusområde som talare.

Bild på en grupp med människor vid ett bord som har medlemsmöte. Medlem i GMFK.

Medlemsförmåner

  • Du är aldrig ensam i ditt uppdrag.
  • Möjlighet att teckna en unik medlemsförsäkring som skyddar dig i ditt uppdrag.
  • Tillgång till GMFK’s kunskapsbank.
  • Du kan alltid ringa våra mentorer om du behöver hjälp med en svår frågeställning.
  • Du får vara med på alla våra medlemsmöten och föreläsningar.

Medlemmar i GMFK

Antal medlemmar: 80

Uppdaterad 2023-11-24

Att vara god man eller förvaltare är ett viktigt och samhällsnyttigt uppdrag som ger dig möjligheten att hjälpa en annan människa. Men samhället vi lever i blir alltmer komplext. Så även för oss gode män och förvaltare. Därför blir det mer och mer kunskap som vi förvaltare och gode män förväntas hålla reda på. Som medlem i GMFK är du aldrig ensam i ditt uppdrag utan du har alltid tillgång till vår Facebooksida, våra mentorer och styrelse, eller någon av de andra medlemmarna för att kunna få svar på dina frågor och utöka din egen kunskap.