Ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn vid en fotbollsplan med ledare.

När man är god man för ensamkommande barn så behöver man en särskild utbildning. Dessutom bedömer ofta överförmyndaren den gode mannens lämplighet hårdare.Betydligt hårdare än vad man hade gjort i ett ordinärt godmanskap. Det beror på att du i ett godmanskap för ensamkommande barn både är barnets förmyndare och representerar barnet i frågor som en vårdnadshavare normalt sett tar ansvar för. Däremot har du inget försörjningsansvar för din huvudman. Dessutom bor inte det ensamkommande barnet hos dig utan bor oftast i HVB hem eller är familjehemsplacerade. En skillnad är också att om man jämför ett ordinärt godmanskap, med ett godmanskap för ensamkommande så är personen som behöver god man i de flesta fall myndig. I de fall där en god man behövs för minderåriga så har huvudmannen föräldrar eller någon annan som juridiskt sett är vårdnadshavare.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, såväl personliga som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

God man har ingen försörjningsplikt för barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet, HVB-hemmet eller stödboendet, eller i sista hand socialsekreteraren. Samma regler gäller för de ensamkommande barnen som för placerade barn, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Sveriges Kommuner och Regioner

I GMFK har vi två personer som arbetar som gode män för ensamkommande, Ulf Petersson och Stig Andersson. De har också mycket erfarenhet inom området. Med jämna mellanrum brukar vi planera in träffar där vi fokuserar på godmanskapet för ensamkommande. Följ vår möteskalender för att få reda på när vi planerar in våra träffar. Skulle du ha frågor eller funderingar kring ensamkommande mellan våra träffar kan du kontakta Ulf eller Stig.