Om GMFK

God mans och förvaltar föreningen i Kungsbacka med omnejd (GMFK) bildades 1997. GMFK är en politisk obunden förening och vi verkar i våra medlemmars bästa intresse. Den främsta uppgiften och syftet med GMFK är att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag som gode män och förvaltare. GMFK verkar också som kontaktorgan i gemensamma frågor i förhållande till
överförmyndarenheten, övriga myndigheter och institutioner.

Organisationsnummer802498-2426
Bankgiro5736-3327
Integritetspolicy