Försäkring. OBS ! nytt.

INFO. Ansvarsförsäkringen  Länk till RGMF  

______________________________________________________________________

Viktig information till våra medlemmar
Det finns en rättskydds- och förmögenhetsförsäkring för goda män och förvaltare att teckna via RGMF

Försäkringsgivare är Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag och premien är 200 kronor om året.
Försäkringstiden  från 1 april till 31 mars.

Se villkor under ”Bli medlem”