Möten och träffar

Digital inlämning av årsräkningar – utbildning

Online

Utbildning i överförmyndarens nya system för digital årsredovisning. Utbildningen ges digitalt via Teams och hålls av leverantören för systemet. Vid utbildningen medverkar även representanter från ÖFS. Utbildningen är ca 1 h men sen finns tid för frågor, så vi har avsatt 2 h för varje tillfälle. Bokning sker via denna länk: Boka utbildning för digital inlämning av årsräkningar, eller via […]

Digital inlämning av årsräkningar – utbildning

Online

Utbildning i överförmyndarens nya system för digital årsredovisning. Utbildningen ges digitalt via Teams och hålls av leverantören för systemet. Vid utbildningen medverkar även representanter från ÖFS. Utbildningen är ca 1 h men sen finns tid för frågor, så vi har avsatt 2 h för varje tillfälle. Bokning sker via denna länk: Boka utbildning för digital inlämning av årsräkningar, eller via […]

Informationsmöte gällande skuldhantering och bankfrågor

Mölndals bibliotek Bergmansgatan 31, Mölndal

Överförmyndaren har glädjen att bjuda in dig till en utbildning och informationsmöte gällande skuldhantering och bankfrågor. Utbildningen och informationen riktar sig till dig som idag är ställföreträdare (god man eller förvaltare) och vill ha mer information om hur du kan hantera din huvudmans skulder och lite om hur bankerna arbetar i ställföreträdarfrågor. Utbildningen kommer äga rum den 8 december 2022 […]