Länkar

Nedanstående länkar kan vara en bra informationskälla för information som du letar efter:

 

Överförmyndare i samverkan, Mölndal

Överförmyndare/Godman i Kungsbacka

Föreningen Gode män och Förvaltare i Gbg.

RGMF Riksförbundet

Framtidsfullmakt  

Mall Framtid Bankför. .pdf

Sv. Bank förening:SKL. Ny upplaga

Sv Bankföreningen 2020

RFS Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Föreningen Sveriges Överförmyndare

FUB

Försäkringskassan

Föräldrarbalken

Kronofogden

Skatteverket

Socialstyrelsen

Finansinspektionen

AHR Anhörigföreningen Kungsbacka