Styrelseledamöter 2021-2022

På årsmötet som hölls den 26:e april 2021 valdes följande ledamöter in i styrelsen för GMFK år 2021-2022. På grund av den rådande situationen med Covid-19 hölls mötet digitalt.

Ulf Petersson
Styrelseordförande
Ulf Petersson
Ingen bild
Vice ordförande
Håkan Andersson
Mikael Granberg
Kassör
Mikael Granberg
Stig Andersson
Sekreterare
Stig Andersson
Ingen bild
Ledamot
Marie Hellström
Christer Adolfsson
Ledamot
Christer Adolfsson