Styrelseledamöter 2023-2024

På årsmöte för GMFK som hölls den 30:e mars 2023 fastställdes styrelsen för 2023-2024. Jan Ljungholm omvaldes som styrelseordförande. Ledamöterna i styrelsen för GMFK väljs på ett eller två år. Mötet hölls i ABF:s lokaler i Kungsbacka. 

Styrelse

Ingen bild
Styrelseordförande
Jan Ljungholm
Läs mer
Ingen bild
Vice ordförande
Håkan Andersson
Läs mer
Ingen bild
Styrelseledamot och sekreterare
Elisabeth Folkesson
Läs mer
Ulf Petersson
Styrelseledamot
Ulf Petersson
Läs mer
Ingen bild
Styrelseledamot
Karin Meadows-Jönsson
Läs mer

Mentorer