Styrelseledamöter 2022-2023

På årsmöte för GMFK som hölls den 30:e mars 2022 fastställdes styrelsen för 2022-2023. Till ny ordförande valdes Jan Ljungholm. Ledamöterna i styrelsen för GMFK väljs på ett eller två år. Mötet hölls i ABF:s lokaler i Kungsbacka. 

Styrelse

Mentorer