Begära underlag från Försäkringskassan

Försäkringskassan Logotype

Sen en tid tillbaka så skickar inte Försäkringskassan ut information om sina utbetalningar. Som ställföreträdare behöver du därför beställa dessa till din årsredovisning. Tänk på att göra detta i tid så att du hinner få dem före den sista februari. Du kan numera beställa information om din huvudmans utbetalningar direkt på Försäkringskassans hemsida.

Begära underlag från Försäkringskassan - Mina sidor för ställföreträdare. Bilden är en skärmkopia av Försäkringskassans hemsida för Ställföreträdare.

För att kunna använda E-tjänsten Mina sidor för Ställföreträdare behöver du först registrera ditt ställföreträdarskap hos Försäkringskassan. Det gör du genom att skicka en kopia på ditt förordnande till Försäkringskassan. När de har tagit emot och registrerat ditt förordnande så kan du logga in på Mina sidor som ställföreträdare. Detta gör du genom att gå till Försäkringskassans inloggningssida och välja Logga in som: Ställföreträdare i rullgardinsmenyn.

Begära underlag från Försäkringskassan - Mina sidor för ställföreträdare. Bilden är en skärmkopia av Försäkringskassans hemsida tjänster för Ställföreträdare.

När du har loggat in så kan du enkelt komma åt de E-tjänster som du kan använda hos Försäkringskassan som ställföreträdare.

About the Author

You may also like these