Rätt att delta

Rätt att delta

– En webbutbildning för gode män och förvaltare

I höstas tog vår paraplyorganisation Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare fram två nya webbutbildningar. En för ställföreträdare och en för huvudmän. Dessa finns att tillgå på RFS webbsida. Utbildningarna togs fram inom ramen för ett projekt som hette Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Projektet Rätt att delta är ett samarbete mellan bland annat RFS, Sveriges Överförmyndare (FSÖ), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ABF. Projektets syfte var att belysa förutsättningarna för huvudmäns möjlighet till medbestämmande, delaktighet och inflytande i det stöd som ställföreträdaren ger.

Två utbildningar

Projektet Rätt att delta mynnade ut i två stycken utbildningar. Där den ena utbildningen riktar sig till ställföreträdare. Den andra riktar sig till huvudmän. Utbildningen för ställföreträdare består av fyra olika delar. Regelverk, Huvudmannens förutsättningar, Delaktighet och
Uppdraget i praktiken. Och innehåller information om uppdraget och olika tips på hur man kan göra huvudmannen delaktig utifrån sina förutsättningar. Utbildningen för huvudmän består av två olika delar. Och innehåller information för huvudmannen om vad en ställföreträdare gör och hur man kan samarbeta med sin gode man.

Ställföreträdaruppdraget

Du hittar mer information om uppdraget som ställföreträdare i kunskapsbanken.

About the Author

You may also like these