Styrelsen

Verksamhetsåret 2020-2021

Ordförande Ulf Petersson
ordforande@gmfk.nu
0708-568955
Vice ordförande Christer Adolfsson
skytteviken51@gmail.com
0705-493433
Kassör Marie Hellström
innana950@msn.com
0767-988736
Sekreterare Stig Andersson
stig.kba@gmail.com
0762-909903
Ledamot Håkan Andersson

snickaren@live.se

0709-985429
Ledamot Kjell Lund
kjelllund23@yahoo.se

Adjungerad:Mikael Granberg

mikael@gamgra.se

0703-096710

0706-644564

 

Övriga förtroendeuppdrag

Revisor, s.k. Karin Meadows Jönsson 0708-285809
Revisor Mikael Granberg 0706-644564
Valberedning Sven Rahm 0707-721181
Valberedning, s.k. Kerstin Tegnér 0704-034991

Mentorer:

Leif Gullvert                        lg@gullvert.se                               0709-646880

Sven Rahm                        rahm.sven@yahoo.se                    0707-721181

Kerstin Tegnér                    kerstin.tegnet@telia.com               0704-034991

Föreningens hemsida: www.gmfk.nu
Plusgiro 51 33 93-9
Organisationsnummer: 802498-2426

 

 

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen för ytterligare upplysningar