Styrelsen

På årsmötet som hölls den 26:e april 2021 valdes följande ledamöter in i styrelsen för GMFK år 2021-2022. På grund av den rådande situationen med Covid-19 hölls mötet digitalt.

Ulf Petersson
Styrelseordförande
Ulf Petersson
Ingen bild
Vice ordförande
Håkan Andersson
Mikael Granberg
Kassör
Mikael Granberg
Stig Andersson
Sekreterare
Stig Andersson
Ingen bild
Ledamot
Marie Hellström
Christer Adolfsson
Ledamot
Christer Adolfsson

Verksamhetsåret 2020-2021

Ordförande Ulf Petersson
ordforande@gmfk.nu
0708-568955
Vice ordförande Christer Adolfsson
skytteviken51@gmail.com
0705-493433
Kassör Marie Hellström
innana950@msn.com
0767-988736
Sekreterare Stig Andersson
stig.kba@gmail.com
0762-909903
Ledamot Håkan Andersson

snickaren@live.se

0709-985429
Ledamot Kjell Lund
kjelllund23@yahoo.se

Adjungerad:Mikael Granberg

mikael@gamgra.se

0703-096710

0706-644564

 

Övriga förtroendeuppdrag

Revisor, s.k. Karin Meadows Jönsson 0708-285809
Revisor Mikael Granberg 0706-644564
Valberedning Sven Rahm 0707-721181
Valberedning, s.k. Kerstin Tegnér 0704-034991

Mentorer:

Leif Gullvert                        lg@gullvert.se                               0709-646880

Sven Rahm                        rahm.sven@yahoo.se                    0707-721181

Kerstin Tegnér                    kerstin.tegnet@telia.com               0704-034991

Föreningens hemsida: www.gmfk.nu
Plusgiro 51 33 93-9
Organisationsnummer: 802498-2426

 

 

Tag gärna kontakt med någon i styrelsen för ytterligare upplysningar