Välkommen till GMFK

God mans- och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd.

GMFK bildades 1997 och är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.

Föreningen ordnar sammankomster – som till exempel föredrag och föreläsningar. Vi anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman.

Föreningen kan också ge tips på föreläsningar och kurser.

GMFK har kontakt med Överförmyndarmyndigheten (ÖF) i Kungsbacka och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.

Föreningen är medlem i Riksförbundet för Godmansföreningar, RGMF.  Klicka här. rgmf.se
Öppethus 18/2 2020  Kallelse kommer snart.
Årsmöte 18/3 2020. Kallelse kommer snart