Välkommen till GMFK

God mans- och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd.

GMFK bildades 1997 och är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.

Föreningen ordnar sammankomster – som till exempel föredrag och föreläsningar. Vi anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman.

Föreningen kan också ge tips på föreläsningar och kurser.

GMFK har kontakt med Överförmyndarmyndigheten (ÖF) i Kungsbacka och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.

Föreningen är medlem i Riksförbundet för Godmansföreningar, RGMF.

Adventsfika ABF 11/12 2019. kl. 18, Se under möten.

 

Redovisningskväll 4/2 2020 Inbjudan kommer snart

Under ”Nyheter” hittar du förändring om Färdtjänsten
Om Framtidsfullmakt. Se under länkar.
Ta kontakt med styrelsen innan du betalar för något som är gratis.