Välkommen till GMFK

God mans- och Förvaltarföreningen i Kungsbacka med omnejd.

GMFK bildades 1997 och är en helt opolitisk förening. Föreningen har till uppgift att underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag.

Föreningen ordnar sammankomster – som till exempel föredrag och föreläsningar. Vi anordnar även diskussionskvällar och informationsträffar med olika teman.

Föreningen kan också ge tips på föreläsningar och kurser.

GMFK har kontakt med Överförmyndare i Samverkan Öfs och andra kommunala förvaltningar för ömsesidig information.   https://www.molndal.se/startsida/omsorg-och-hjalp/god-man-forvaltare-och-formyndare.html

Föreningen är medlem i Riksförbundet för Godmansföreningar, RGMF.  Klicka här. rgmf.se

Årsmöte 17/3 2020. ÄR INSTÄLLT TILLS VIDARE. VI ÅTERKOMMER

Tips-Årsredovisning