Ställföreträdarutredningen

justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

2019 lades en motion om att se över överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet. Motion lämnades till riksdagen av bl.a. Robert Hannah. Läs mer om motionen i nyheten från 2019.

Yttrandet från Ställföreträdarutredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

About the Author

You may also like these