Riksdagsmotion om översyn överförmyndarsystemet

Heltäckande översyn av överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet. Motion till riksdagen 2019/20:3077 av Robert Hannah m.fl. (L). Läs motionen i dess helhet genom att klicka på länken nedan.

You may also like these