Överförmyndare i samverkan informerar

Överförmyndare i samverkan (bild på logotype)

Överförmyndare i samverkan skickade för ett tag sedan ut sitt nyhetsbrev till alla ställföreträdare. Bland nyheterna rapporterar överförmyndare i samverkan bland annat om årsredovisningarna. I år har de ca 1500 årsredovisningar att gå igenom. Nästa år räknar man med att det skall gå att lämna in årsredovisningen digitalt. Och att man just nu tittar på ett system för detta. Men redan nu kan man skicka in vissa handlingar digitalt. Detta gör man via e-tjänsterna på Mölndal kommuns hemsida eller via mejl. Överförmyndaren har svårt att hantera alla dokumentformat som finns. Därför ber överförmyndaren i sitt nyhetsbrev om att få alla dokument som PDF filer. Vidare så nämner man även de förändringar som gjorts i socialförsäkringen gällande förhöjd sjuk- och aktivitetsersättning. Och vilka konsekvenser får för våra huvudmän.

Årsredovisning

Vi noterar att överförmyndaren nu hunnit med att gå igenom 26% av alla inlämnade årsredovisningar. I år är det cirka 1500 årsredovisningar som skall gås igenom. Om du kontinuerligt vill följa hur det går med granskningen så publiceras detta på Mölndals kommuns hemsida under – Årsräkning god man och förvaltare.

Digital årsredovisning

Som vi tidigare kunnat rapportera om så är överförmyndaren mitt i en upphandling för att upphandla ett digitalt system. Så att det från och med nästa år blir möjligt att lämna in redovisningen digitalt. I slutet av förra månaden meddelade Sofia Alkvist som är enhetschef för Överförmyndare i samverkan att man just nu är mitt uppe i upphandlingen av ett digitalt system. Överförmyndaren vet ännu inte vilka som lämnar anbud eller vem som tar hem anbudsgivningen. Men målet är att det skall bli klart i maj (annons från Överförmyndaren ligger ute nu). Oavsett vilka som vinner så ställer Överförmyndaren krav på att alla ställföreträdare på ett enkelt sätt ska kunna redovisa sina årsräkningar från och med nästa inlämningsperiod.

Fler ställföreträdare

Slutligen så meddelar Överförmyndaren också att man behöver fler ställföreträdare. Och att om man är intresserad av fler uppdrag så går det bra att höra av sig till överförmyndare i samverkan i Mölndal.

About the Author

You may also like these