Nyhetsbrev från SKR

Nyhetsbrev från SKR (Fotografi på SKRs fasadskylt föreställande SKR loggan)

Regelbundet så skickar Sveriges kommuner och regioner (SKR) ut nyhetsbrev inom olika områden. För oss som är ställföreträdare kan det vara intressant och ibland nödvändigt att hänga med i samhällsdebatten. I synnerhet när det gäller förändringar hos våra kommuner och regioner som påverkar våra huvudmän. Dessutom ger SKR också ut ett nyhetsbrev för Överförmyndarna runt om i landet. Du kan själv prenumerera på dessa nyhetsbrev genom att besöka SKRs webbplats.

Nyhetsbrev för överförmyndare, vintern 2021/2022

Några gånger per år ger SKR ut ett nyhetsbrev för överförmyndare. I det senaste nyhetsbrevet från december 2021 så börjar man i vanlig ordning med att plocka fram ett axplock av de viktigaste rättsfallen och domarna som påverkar oss ställföreträdare, våra huvudmän och överförmyndarna. Som exempel kan man nämna en dom i Svea hovrätt, mål nr ÖÄ12801-20. Som fastställer att ställföreträdare inte har rätt till kostnadsersättning för hemtextil eller användande av SJ-priopoäng. Vidare så fortsätter man att rapportera om att JO kritiserar en överförmyndare för långsam handläggning i ett ärende avseende samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Slutligen så avslutar man nyhetsbrevet med att rapportera om att SKR själva har släppt ett nytt cirkulär. Syftet med cirkuläret (Läs cirkulär 21:37) är att belysa de nya bestämmelser som trätt i kraft i föräldrabalken (FB) gällande ett stärkt barn-perspektiv i vårdnadstvister. Du kan ladda ner nyhetsbrevet i sin helhet från SKRs webbplats.

Nyhetsbrev från SKR för överförmyndare Hösten 2021

I nyhetsbrevet från i oktober 2021 börjar man i vanlig ordning med att rapportera om rättsfall och domar som har betydelse för oss ställföreträdare. Därefter tar man upp ställföreträdarutredningen och kommenterar denna. I rapporteringen har man också lagt med länkar till sitt egna remissvar. Men man har också publicerat länkar till samtliga remissvar. Sedermera finns det också en del andra länkar till relevanta artiklar. För att läsa hela nyhetsbrevet så kan du ladda ner det ifrån SKRs webbplats.

About the Author

You may also like these