Utbildning Överförmyndare i Samverkan

Överförmyndare i samverkan (bild på logotype)

Överförmyndare i Samverkan bjuder in alla ställföreträdare till utbildningar i höst. Det är två utbildningar som erbjuds i höst. Den ena utbildningen är digital och är en utbildning i hur man använder Överförmyndarens nya verktyg för att lämnar in årsredovisningen digitalt. Den andra utbildningen är på plats på Knarrhögsgatan i Mölndals kommunhus och är en utbildning i skuldhantering och bankfrågor.

Digital inlämning av årsräkningar

Den 5:e och 7:e december erbjuder ÖFS utbildning i sitt nya digitala redovisningssystem för årsräkningar. Det är en digital utbildning som kommer att hållas via Teams. Bokning sker via denna länk: Boka utbildning för digital inlämning av årsräkningar, eller via hemsidan, www.molndal.se/overformyndare. Det är inget krav från Överförmyndaren att din redovisning skall lämnas in digitalt, men det kan underlätta din redovisning. Utbildningen är ca två timmar lång. En timmas föreläsning och en timma för frågor.

Informationsmöte gällande skuldhantering och bankfrågor

Överförmyndare i Samverkan bjuder in till en utbildning i skuldhantering och bankfrågor. Utbildningen vänder sig till dig som är ställföreträdare och vill ha mer information om hur du kan hantera din huvudmans skulder och lite om hur bankerna arbetar i ställföreträdarfrågor. På utbildningen medverkar representanter från ÖFS, representanter från Mölndals Stads budget- och skuldrådgivning samt Richard Edlepil som är senior legal adviser på Svenska Bankföreningen.

Utbildningen kommer äga rum den 8 december 2022 på biblioteket i Mölndals centrum (Bergmansgatan 31) i hörsalen Hajen klockan 14.00 – 17.00. Antalet platser är begränsat till 75 och anmälan görs senast det 1 december 2022 via denna länk: Bokning av ekonomiutbildning ÖFS, eller via hemsidan, www.molndal.se/overformyndare.

About the Author

You may also like these