Betalningsutredningen

Bild på Anna Kinberg Batra och betalningsutredningens betänkande

Den 10:e december 2020 beslutade regeringen att tillsätta en utredning för att utreda statens roll på den så kallade betalningsmarknaden. I dag presenterade statens särskilda utredare, Anna Kinberg Batra slutbetänkandet i betalningsutredningen .

Huvudmålet för betalningsutredningen var att analysera statens roll på betalningsmarknaden och komma fram till hur statens roll bör se ut i framtiden. Att betala för något är den mest frekventa och vanligaste juridiska handling som en person genomför under sin livstid. För att samhället skall fungera behöver vi alla kunna betala för varor och tjänster. Vilket gör att det ligger i statens intresse att säkerställa att betalningar fungerar på ett säkert och tillfredställande sätt. Det här kan exempelvis staten göra genom genom lagstiftning. De senaste decennierna har sättet vi betalar för varor och tjänster förändrats drastiskt genom den pågående digitaliseringen. Utvecklingen påverkar även statens roll på betalningsmarknaden. Idag görs de allra flesta betalningar digitalt. Det är uteslutande privata företag som hanterar de digitala betalningarna. Vilket i dagsläget förvårar statens roll på betalningsmarknaden.

Digitala betaltjänster

Digitaliseringen av betalningsmarknaden har underlättat mycket för många av oss. Sverige är det land där utvecklingen går absolut snabbast. Vid en undersökning som Riksbanken gjorde 2010 svarade 40% att de använde kontanter vid sitt senaste köp. Vid Riksbankens senaste undersökning år 2022 svarade endast 8% att de använde kontanter vid sitt senaste köp. Färsk statistik från Swish så är det över 8 miljoner svenskar som har Swishappen. Dessa användare gör 2,7 miljoner betalningar per dag. Varav ungefär hälften av betalningarna går till företag.

I statens utredning står det att läsa att alltför många i samhället idag saknar tillgång till både digitala och kontanta betalningar. Vilket gör det nödvändigt att staten tar ett större ansvar för att alla i samhället skall kunna göra betalningar. Vidare pekar statens utredning på att det uteslutande är privata initiativ som driver den tekniska utvecklingen. Vilketr ger tillgång till nya nya betaltjänster som underlättar vardagen för de allra flesta, men stora grupper lämnas utanför. Framförallt är det exempelvis äldre, personer med funktionshinder och de som har ställföreträdare som i mycket stor utsträckning står utanför. Det finns ingen enkel lösning för att inkludera alla i den digitala utvecklingen av betalningsmarknaden. Därför behöver staten ta ett större grepp om betalningsmarknaden .

Betalningsutredningen

Om du vill veta mer om betalningsutredningen och dess betänkande kan du göra det i sin helhet på regeringens webbsida.

About the Author

You may also like these