Skattefrågor och praktiska tips

Skattefrågor ställföreträdare

Som ställföreträdare, t.ex. god man, förvaltare eller förmyndare, har du kontakt med Skatteverket i olika ärenden. Här är en sammanfattning av relevanta skattefrågor och praktiska tips för att underlätta ditt uppdrag.

Arvode

Som god man, förvaltare eller förordnad förmyndare har du för det mesta rätt till arvode. Arvodet betalas i första hand av den du är ställföreträdare för, men i vissa fall av kommunen. Utbetalning och hantering av arvode berör skattefrågor på följande sätt:

Arbetsgivaravgifter och inkomstskatt

 • Huvudmannen betraktas som din arbetsgivare och ansvarar för att betala skatt och arbetsgivaravgifter på ditt arvode.
 • Du ansvarar för att redovisa och betala arbetsgivaravgifter och preliminärskatt via en förenklad arbetsgivardeklaration.
 • Skatteverket tillhandahåller blanketter och hjälpblanketter för detta.

SKV 4805Förenklad arbetsgivardeklaration

SKV 4882Hjälpblankett för god man

Särskild postadress för ställföreträdare

Som ställföreträdare kan du anmäla en särskild postadress för din huvudman. Det betyder att din huvudmans post skickas till din adress istället.

Fördelar med särskild postadress

 • Du slipper åka till din huvudman för att hämta post.
 • Du kan enkelt hantera din huvudmans post och betala räkningar.
 • Du kan skydda din huvudmans integritet.

Hur du anmäler en särskild postadress

 1. Fyll i blanketten “Anmälan, Särskild postadress” (SKV 7844).
 2. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.
 3. Skicka blanketten till Skatteverket.

Viktigt att tänka på

 • Den särskilda postadressen avslutas inte automatiskt om din huvudman avlider.
 • Om du vill ta bort den särskilda postadressen måste du skicka in en ny blankett (SKV 7844).

För mer information

Hur du får sekretessbelagda uppgifter om din huvudman

Som god man, förvaltare eller förmyndare kan du behöva ta del av sekretessbelagda uppgifter om din huvudman. Här är tre sätt att göra det:

1. Skicka en skriftlig begäran till Skatteverket

 • Skriv en begäran och beskriv vilka uppgifter du behöver.
 • Bifoga ditt förordnande och bevis på att din huvudman samtycker.
 • Skicka brevet till Skatteverket, 205 30 Malmö.

2. Besök ett servicekontor

 • Ta med ditt förordnande och bevis på att din huvudman samtycker.
 • Besök ett servicekontor (Statens servicecenter) och be om att få ta del av uppgifterna.

3. Ring Skatteupplysningen

 • Skatteupplysningen (0771-567 567) kan ge dig vissa allmänna uppgifter om din huvudmans skatter.
 • De kan inte ge dig sekretessbelagda uppgifter per telefon.

Viktigt att tänka på

 • Du kan inte få sekretessbelagda uppgifter om din huvudman utan att ha bevis på behörighet och samtycke.
 • Du kan läsa mer om sekretess och behörig företrädare i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Länkar

Hjälpa din huvudman med deklarationen och skattefrågor

Som ställföreträdare har du ofta ansvar för att din huvudmans inkomstdeklaration blir inlämnad i tid. Men oroa dig inte, det är enklare än du tror!

1. Registrera dig som deklarationsombud

Genom att registrera dig som deklarationsombud får du möjlighet att lämna in huvudmannens deklaration elektroniskt. Det sparar tid och ger dig full kontroll över processen.

2. Använd e-tjänsten Inkomstdeklaration 1

Skatteverkets e-tjänst Inkomstdeklaration 1 är ett smidigt verktyg för att deklarera online. Du kan enkelt fylla i deklarationen, se preliminärskatten och skicka in den med ett klick.

3. Få hjälp och stöd

Skatteverket erbjuder en mängd resurser för att hjälpa dig med deklarationen. Du kan hitta guider, instruktionsfilmer och vanliga frågor på deras webbplats.

Fördelar med att registrera dig som deklarationsombud

 • Smidigt och enkelt: Deklarera online på din egen tid.
 • Kontroll: Du har full kontroll över processen och kan se deklarationen i sin helhet.
 • Sparar tid: Du slipper krångla med pappersblanketter och porto.

Gör det enkelt för dig och din huvudman – registrera dig som deklarationsombud idag!

Länkar:

Skattefrågor ställföreträdare, god man och förvaltare

About the Author

You may also like these