Förändringar i Färdtjänsten KBA

Den 1:e maj 2019 sker några förändringar i färdtjänsten i Kungsbacka. Bland annat så kommer färdtjänsthandläggarna att endast vara tillgängliga på tisdagar och torsdagar mellan 10.00-12.00. Man kommer heller inte som tidigare att skicka ut en ny blankett när Färdtjänsttillståndet börjar löpa ut. Detta är numera någonting som brukaren behöver hålla reda på. Man varnar också för att handläggningstiderna kommer att vara extra långa nu under sommaren. Läs mer i det bifogade dokumentet.

About the Author

You may also like these