Behörighet för anhöriga vid bankaffärer

I samband med att lagen om Framtidsfullmakter infördes 2017 så ändrades också lagstiftningen så att anhöriga enklare kan hjälpa varandra i händelse av allvarliga sjukdomar som innebär att en anhörig inte längre kan sköta sina ekonomiska förehavanden. I korthet så kan man säga att som anhörig till en person som till exempel lider av svår demens och därmed inta kan sköta sina ekonomiska förehavanden till exempel får lov att utan fullmakt:

  • Betala räkningar
  • Ingå avtal om autogiro
  • överföringar mellan den enskildes konton

Det är ALLTID behovet hos den enskilde som syr vad en anhörig får lov att hjälpa till med och lagen omfattar enbart ekonomiska förehavanden. Läs mer i den bifogade broschyren från Svenska bankföreningen.

About the Author

You may also like these