Närståendepenning

närståendepenning (Ett äldre par som sitter bredvid varandra med en läsplatta mellan sig)e

Närståendepenning är pengar som du får för att vara hos en närstående person som är svårt sjuk. Detta är man när man har en så svår sjukdom att man riskerar att dö.

Du kan få närståendepenning om:

  • Den närstående har en sjukdom som är ett påtagligt hot mot hens liv.
  • Du vårdar den närstående på sjukhus eller i hemmet. Med vård menas att du är hos personen som ett stöd.
  • Du går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande.
  • Den närstående samtycker till vården.
  • Du och personen du vårdar är försäkrade i Sverige.
  • Vården ges i Sverige eller i ett EU/EES-land. Du kan inte få närståendepenning om du vårdar någon som befinner sig i ett land utanför EU/EES.

Vad betyder svårt sjuk?
För att någon ska räknas som svårt sjuk måste sjukdomen innebära att det finns ett påtagligt hot mot livet, som kan innebära att det finns en risk för att personen inte överlever sjukdomen. Vidare så räknas den som har en sjukdom som kan vara livshotande på lång sikt inte som svårt sjuk, utan risken ska gälla den närmaste tiden.

Vem är närstående?
Till närstående räknas anhöriga, men även andra som har nära relationer med den sjuke. Det kan till exempel vara vänner eller grannar.

Försäkringskassans hemsida läser du mer om närståendepenning. Du kan också kontakta våra mentorer om du vill veta mer om hur man ansöker.

About the Author

You may also like these