Inkomstförfrågan

Boendekostnad

I Sveriges kommuner så är de flesta kommunala avgifter för vård- och omsorg, förskola, familjehemsplaceringar, med flera inkomstbaserade. Det är brukligt att kommunerna skickar ut en blankett om inkomstförfrågan till alla som nyttjar någon av kommunernas avgiftsbelagda tjänster.

Tänk på att skicka in en ny blankett om inkomstförfrågan så fort din huvudmans inkomst ändras.


Kungsbacka kommun

Arvodet som betalas ut för ditt uppdrag varje år, betalas som bekant ut av antingen kommunen eller av huvudmannen direkt. När din huvudman betalar ditt arvode själv så skall detta anges på blanketten för Inkomstförfrågan som en utgift. I Kungsbacka kommun förs hela bruttokostnaden för arvodet in under Långivare. När sedan avgiftsbeslutet kommer från kommunen så skall ni kontrollera detta belopp och att det finns med på Avgiftsbeslutet från kommunen. Finnns det inte med så måste du själv kontakta kommunen och se till att detta läggs till.

About the Author

You may also like these