Annons från Lexly

Annons från Lexly

Företaget Lexly som erbjuder juridiska tjänster har i början på september publicerat en en annons i några av landets större dagstidningar. Dessa dagstidningar är bland annat Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad och Svenska dagbladet. Syftet med annonsen var att göra reklam för framtidsfullmakter. I annons från Lexly kan man läsa ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man” i stort typsnitt. Vilket är ett fruktansvärt påhopp på oss gode män och förvaltare. Därför tar vi i GMFK tar starkt avstånd från den här typen av skrivelser. Även Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning.

Uppdraget

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag. Och skall skötas efter de lagar och förordningar som finns uppsatta för uppdraget. Man ska ha respekt och förståelse för huvudmannens vilja och situation. Lägg till att man ska ha en empatisk förmåga. Dessvärre finns det även bland oss gode män och förvaltare ett fåtal individer som är brottslingar. Precis som i resten av samhället. Det är bra att press och media skriver om detta i demokratisk anda då rötäggen måste bort. Dessvärre sker det alltför ofta att vi alla blir dragna över en kam och att man svartmålar alla gode män och förvaltare.

Intresseorganisationer

Det nätverk vi har som gode män, är ganska stort. Nätverk kan vara av olika art, som till exempel olika intresseorganisationer och riksorganisationer vars syfte är att ta till vara gode männens och förvaltarnas intressen. Som till exempel RFS och RGMF. Vidare så är det troligtvis inte sista gången som vi kommer råka ut för den här typen av påhopp. Därför är det viktigt att vi säger ifrån varje gång sådant här inträffar. Att Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning är positivt. Som ett resultat av att RFS tydligt markerade mot Lexlys annons valde företaget att ta bort annonsen och skickade en skriftlig ursäkt till RFS.

About the Author

You may also like these