Bostadsbidrag

Bostadsbidrag - Pensionsmyndigheten (en person som är utomhus med en läsplatta och det orangea kuvertet i händerna)

Uppskattningsvis så är det omkring 100 000 pensionärer går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till från januari 2022. Eftersom beräkningen för bostadstillägget ändras. Detta innebär att fler pensionärer kan ha rätt till bostadsbidrag.

Nya broschyrer och nya blanketter

På Pensionsmyndigheten har man uppdaterat sitt informationsmaterial. Man har även uppdaterat sina broschyrer där du hittar den viktigaste informationen över vad man behöver tänka på inför en ansökan om bostadstillägg. Eftersom de nya broschyrerna är utskriftsvänliga så är de lätta att sprida till en bred målgrupp. Fördelen med detta är att den enkelt kan den bifogas tillsammans med andra utskick till de personer som finns i målgruppen.

Har du koll på om din huvudman har rätt till Bostadsbidrag? Då kan du gå in på pensionsmyndighetens hemsida och enkelt kontrollera om din huvudman har rätt till bostadsbidrag.

Har du rätt till bostadstillägg? 

I och med att bestämmelserna för bostadsbidrag ändrats så har Pensionsmyndigheten uppdaterat sina ansökningsblanketter för bostadstillägg. Därför är det viktigt att ansökan fylls i så komplett och korrekt som möjligt. Därmed kan din huvudman också få ett beslut snabbare.

Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten 

Hjälp när du fyller i blanketten | Pensionsmyndigheten 

Digitala tjänster

Om din huvudman har E-legitimation så kan man enkelt ansöka om bidragen på Pensionsmyndighetens hemsida. I vissa fall så kan även anhöriga kan vara behöriga att ansöka på pensionsmyndighetens webbplats.

Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 

Digitala informationsmöten

På pensionsmyndighetens hemsida kan du också ta del av digitala informationsmöten om bostadstillägg. Dessutom är dom gratis och du behöver inte anmäla dig. Det finns också möjlighet att ställa egna frågor via en chatt.

Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten 

Räkna ut ditt bostadsbidrag

Den preliminära beräkningen kan göras direkt på pensionsmyndighetens webbplats. På vilken du också har möjlighet att skriva ut resultatet av beräkningen.

Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 

Exempel på nivåer på bidraget

Bostadskostnad per månadTumregel inkomst per månad
3 000 kr  15 600 kr före skatt 
4 000 kr 17 100 kr före skatt  
5 000 kr 18 700 kr före skatt  
6 000 kr 19 900 kr före skatt  
7 000 kr21 100 kr före skatt  
7 500 kr eller mer21 600 kr före skatt
Inkomstgränserna i tabellen gäller pensionärens totala inkomst. Observera att beloppen gäller före skatt. 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan få bostadstillägg som gifta eller sambo. När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.

Exempel

Vid en bostadskostnad upp till 3 000 kr bör man göra en preliminär beräkning om månadsinkomsten är max 15 600 kr före skatt. Men om inkomsten är högre kan man inte få något bostadstillägg.

Det går även att beställ tryckta exemplar av broschyrer via e-postadressen  Broschyrer@pensionsmyndigheten.se. Uppge vilken broschyr, antal och leveransadress. Ange ”broschyr PM7676” för bostadstillägg, ”broschyr PM7679” för äldreförsörjningsstöd, samt ”PM 7679eng” för den engelska broschyren för äldreförsörjningsstöd.

Har du frågor till Pensionsmyndigheten?

Ring kundservice 0771 – 776 776.

About the Author

You may also like these