Nyheter

Ställföreträdarutredningen

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

2019 lades en motion om att se över överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet. Motion lämnades till riksdagen av bl.a. Robert Hannah. Läs mer om motionen i nyheten från 2019.

Yttrandet från Ställföreträdarutredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

Förändringar i Färdtjänsten KBA

Den 1:e maj 2019 sker några förändringar i färdtjänsten i Kungsbacka. Bland annat så kommer färdtjänsthandläggarna att endast vara tillgängliga på tisdagar och torsdagar mellan 10.00-12.00. Man kommer heller inte som tidigare att skicka ut en ny blankett när Färdtjänsttillståndet börjar löpa ut. Detta är numera någonting som brukaren behöver hålla reda på. Man varnar också för att handläggningstiderna kommer att vara extra långa nu under sommaren. Läs mer i det bifogade dokumentet.