Nyheter

Ny layout

Under våren och sommaren 2021 så har ett arbete pågått med att förnya utseendet på föreningens hemsida. Nu börjar det närma sig och bitarna faller så smått på plats. Vi är inte riktigt där ännu, men ha tålamod. Den som väntar på något gott…. //Mikael

Styrelsemöte

I måndags hölls det sista styrelsemötet innan sommaruppehållet. Nästa styrelsemöte är planerat till den 18:e augusti. På mötet pratade vi bland annat om att försöka komma igång med våra fysiska träffar igen allteftersom Covid-19 restriktionerna avtar.

Ställföreträdarutredningen

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

2019 lades en motion om att se över överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet. Motion lämnades till riksdagen av bl.a. Robert Hannah. Läs mer om motionen i nyheten från 2019.

Yttrandet från Ställföreträdarutredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

Förändringar i Färdtjänsten KBA

Den 1:e maj 2019 sker några förändringar i färdtjänsten i Kungsbacka. Bland annat så kommer färdtjänsthandläggarna att endast vara tillgängliga på tisdagar och torsdagar mellan 10.00-12.00. Man kommer heller inte som tidigare att skicka ut en ny blankett när Färdtjänsttillståndet börjar löpa ut. Detta är numera någonting som brukaren behöver hålla reda på. Man varnar också för att handläggningstiderna kommer att vara extra långa nu under sommaren. Läs mer i det bifogade dokumentet.