Nyheter

Bostadsbidrag

Uppskattningsvis så är det omkring 100 000 pensionärer går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till från januari 2022. Eftersom beräkningen för bostadstillägget ändras. Detta innebär att fler pensionärer kan ha rätt till bostadsbidrag.

Nya broschyrer och nya blanketter

På Pensionsmyndigheten har man uppdaterat sitt informationsmaterial. Man har även uppdaterat sina broschyrer där du hittar den viktigaste informationen över vad man behöver tänka på inför en ansökan om bostadstillägg. Eftersom de nya broschyrerna är utskriftsvänliga så är de lätta att sprida till en bred målgrupp. Fördelen med detta är att den enkelt kan den bifogas tillsammans med andra utskick till de personer som finns i målgruppen.

Har du koll på om din huvudman har rätt till Bostadsbidrag? Då kan du gå in på pensionsmyndighetens hemsida och enkelt kontrollera om din huvudman har rätt till bostadsbidrag.

Har du rätt till bostadstillägg? 

I och med att bestämmelserna för bostadsbidrag ändrats så har Pensionsmyndigheten uppdaterat sina ansökningsblanketter för bostadstillägg. Därför är det viktigt att ansökan fylls i så komplett och korrekt som möjligt. Därmed kan din huvudman också få ett beslut snabbare.

Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten 

Hjälp när du fyller i blanketten | Pensionsmyndigheten 

Digitala tjänster

Om din huvudman har E-legitimation så kan man enkelt ansöka om bidragen på Pensionsmyndighetens hemsida. I vissa fall så kan även anhöriga kan vara behöriga att ansöka på pensionsmyndighetens webbplats.

Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 

Digitala informationsmöten

På pensionsmyndighetens hemsida kan du också ta del av digitala informationsmöten om bostadstillägg. Dessutom är dom gratis och du behöver inte anmäla dig. Det finns också möjlighet att ställa egna frågor via en chatt.

Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten 

Räkna ut ditt bostadsbidrag

Den preliminära beräkningen kan göras direkt på pensionsmyndighetens webbplats. På vilken du också har möjlighet att skriva ut resultatet av beräkningen.

Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten 

Exempel på nivåer på bidraget

Bostadskostnad per månadTumregel inkomst per månad
3 000 kr  15 600 kr före skatt 
4 000 kr 17 100 kr före skatt  
5 000 kr 18 700 kr före skatt  
6 000 kr 19 900 kr före skatt  
7 000 kr21 100 kr före skatt  
7 500 kr eller mer21 600 kr före skatt
Inkomstgränserna i tabellen gäller pensionärens totala inkomst. Observera att beloppen gäller före skatt. 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan få bostadstillägg som gifta eller sambo. När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.

Exempel

Vid en bostadskostnad upp till 3 000 kr bör man göra en preliminär beräkning om månadsinkomsten är max 15 600 kr före skatt. Men om inkomsten är högre kan man inte få något bostadstillägg.

Det går även att beställ tryckta exemplar av broschyrer via e-postadressen  Broschyrer@pensionsmyndigheten.se. Uppge vilken broschyr, antal och leveransadress. Ange ”broschyr PM7676” för bostadstillägg, ”broschyr PM7679” för äldreförsörjningsstöd, samt ”PM 7679eng” för den engelska broschyren för äldreförsörjningsstöd.

Har du frågor till Pensionsmyndigheten?

Ring kundservice 0771 – 776 776.

Medlemsmötet den 2:a februari är inställt

På grund av de fortsatt hårda Covid-19 restriktionerna så kommer vi att flytta fram vårt medlemsmöte. Nytt datum är ännu inte bestämt, men håll utkik i din mejlbox och här på hemsidan så kommer mer information framöver. Behöver du hjälp med redovisningen så kan du alltid kontakta våra mentorer. Du kan också vända dig direkt till ÖFS för hjälp.

Medlemsmöte och evenemangskalender

Uppdatering

Nu är det klart att Kungsbacka Begravningsbyrå kommer att närvara vid nästa medlemsmöte och prata om sin verksamhet och sina tjänster. Vi kommer kommer också att hålla en generell föreläsning om årsredovisningen. Passa på att få lite nya tips och idéer som underlättar redovisningen för dig. Visste du till exempel att man numera kan logga in som ställföreträdare hos Försäkringskassan och beställa årsbesked för din huvudman?! Du kan läsa mer om detta på Försäkringskassans hemsida. Behöver du enskild hjälp så kontaktar du någon i styrelsen eller någon av våra mentorer så hjälper dom till med specifika frågor. Det kan även bli lite tid till enskilda frågor på medlemsmötet. Men det bästa är ändå att boka ett möte. Så kan du gå igenom din fråga i lugn och ro. Medlemsmötet är planerat att hållas i ABF:s lokaler på  Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka. Då vi ännu inte vet hur pandemirestriktionerna ser ut den 2:e februari så kommer vi att återkomma i slutet av månaden med en uppdatering.


2021-11-21

Samtidigt som vi vill informera om att vi kommer att ha ett medlemsmöte den 2:a februari nästa år, så passar vi också på att lansera vår evenemangskalender. Temat för medlemsmötet är ekonomi och redovisning. Skriv in datumet i kalendern redan nu. Vi kommer bland annat att gå igenom massor av bra redovisningstips och prata om bidrag och Försäkringskassan. Och självklart ligger medlemsmötet upplagt i vår evenemangskalender. Därifrån kommer kan du enkelt lägga till mötet i din kalender. Håll utkik här på hemsidan efter mer information och inbjudan till ekonomi och redovisningsträffen den 2:a februari.

Till evenemangen

Nytt bankgiro

I samband med att vi i dagarna bytt bank från Nordea till SEB så byter vi också betalningsmetod. Vi byter från vårt gamla plusgiro nummer till ett nytt bankgiro; 5736-3327. Om du har sparat GMFK som mottagare i din Internetbank behöver du uppdatera mottagaren och lägga till vårt nya bankgiro. Detta görs på lite olika sätt i olika banker. Kolla vad som gäller för just din bank. Det brukar finnas en hjälpsida eller supportlänk att klicka på i din Internetbank. Där du kan få hjälp med hur du gör.

För alla nya medlemmar så är det också vårt nya bankgiro som gäller. För att bli medlem i GMFK betalar du in medlemsavgiften (som förnärvarande är 250 kronor) på vårt nya bankgiro; 5736-3327. Och fyller i formuläret under menyalternativet Bli medlem.

Anledningen till bankbytet är att vår tidigare bank tyvärr smyghöjt avgifterna i omgångar. Därför är vår gamla bank inte längre det alternativ som ger oss bäst tjänster för pengarna. Så tänk på att nästa gång det är dags att betala in medlemsavgiften och eventuell försäkringsavgift, så skall detta göras på vårt nya bankgironummer. När ni lägger in betalningen i Er Internetbank så kommer ni i dagsläget att få upp GOD MANS OCH FÖRVALTARFÖRENINGEN som betalningsmottagare. Inte riktigt det vi i styrelsen önskade. Men vi hoppas på att Bankgirocentralen kan hjälpa oss att uppdatera den här texten till något mer förståeligt och lättbegripligt framöver. Så att ni enkelt ser att det ör rätt betalningsmottagare. Mer information om detta kommer i samband med att vi skickar ut information om medlemsavgift och försäkringsavgift i början på nästa år.

Byte av riksförbund

GMFK har under flera år varit medlem i RGMF – Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. RGMF är en paraplyförening för lokala godmans- och förvaltarföreningar i Sverige. RGMF arbetar aktivt med att förbättra och synliggöra godmans- och förvaltararbetet i Sverige. Flera av oss i föreningen känner inte längre något förtroende för RGMF som riksförbund. Därför påbörjades ett arbete i föreningen att undersöka möjligheterna till att byta riksförbund. Det finns flera orsaker till varför flera medlemmar, främst i styrelsen för GMFK som också arbetat nära RGMF inte längre tycker att RGMF skall representera oss som riksförbund. Vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutades den 14:e november 2021 att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Bakgrund

GMFK har varit medlemmar i RGMF under flera år. Fram till 2015 var vi i GMFK medlemmar i både RGMF och RFS. Men 2015 försvann mäjligheten att vara medlemmar i båda förbunden och vi fick välja. Då valde vi att lämna RFS och enbart vara medlemmar i RGMF. Den väsentliga skillnaden mellan RGMF och RFS är att RGMF enbart fokuserar på frivilliguppdragen gode män och förvaltare. Medan RFS är en mycket bredare organisation som företräder både gode män, förvaltare och många andra kategorier av frivilliga samhällsarbetare som till exempel biträdande övervakare, kontaktfamilj, stödperson, med flera. Orsaken till att GMFK 2015 valde att lämna RFS framför GMFK är vid den här artikelns författande inte helt tydligt. Men troligen berodde det på att vi vid den tiden ansåg att RGMF kunde stötta oss i vårt arbete bäst.

RGMF har tidigare företrätt oss Gode män och Förvaltare i samhällsdebatten på ett föredömligt sätt och stått för samma värderingar som oss i GMFK. Men under senare tid så anser vi att det successivt skett en förändring och att RGMF nu inte står för de värderingar vi har i GMFK. Och heller inte stöttar oss på det sätt som vi anser att ett riksförbund bör göra. Den utlösande faktorn blev en annons från juridik företaget Lexly under sensommaren som misskrediterade oss ställföreträdare. RFS och flera överförmyndare kritiserade företaget. Vilket resulterade i att Lexly tog avstånd från sin annons och bad om ursäkt. RGMF valde att inte agera i frågan vilket vi anser att de borde ha gjort.

Byte av riksförbund

Under sensommaren och hösten har styrelsen och våra mentorer utifrån bakgrunden som beskrivits, diskuterat om vi tillhör det förbund som gynnar oss bäst i vårt ställföreträdare uppdrag. Efter många diskussioner kom styrelse och mentorer fram till att vi skull rekommendera er medlemmar att det bästa för oss är att tillhöra RFS, istället för tidigare RGMF.

På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e november 2021 röstade vår styrelse och våra mentorer i frågan. Resultatet blev 9 röster för och 0 röster mot för att gå med med i RFS och gå ur RGMF. 1 person valde att lägga ner sin röst. På styrelsemötet beslutade vi också att ett extra medlemsmöte skulle hållas den 11:e november 2021, där omröstning i frågan skulle verkställas så att alla i hela föreningen är delaktiga i beslutet.

På medlemsmötet röstade samtliga närvarande medlemmar ja till att byta förbund. Det inkom även ett flertal ja röster via mejl från medlemmar som hade förhinder att delta i mötet. Slutligen hölls ännu ett extrainsatt styrelsemöte den 14:e november 2021 där vi klubbade att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

De båda förbunden

Det finns både likheter och olikheter mellan de olika förbunden som påverkar oss i olika utsträckning. Båda förbunden har obligatorisk olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften. I båda förbunden kan man teckna en frivillig ansvarsförsäkring som man betalar extra för. Den väsentliga skillnaden mellan förbundens ansvarsförskringar är att RGMF har ett större försäkringsbelopp i allmänt ansvar. RGMF har 10 Mkr jämfört med 1 Mkr i RFS. RGMF har även en kris- och överfallsförsäkring som en del av sin ansvarsförsäkring. RFS har ett kansli att tillgå och erbjuder även juridisk hjälp. RGMF har inte något av detta. Båda förbunden har Ålands Ömsesidiga som sitt försäkringsbolag.

Försäkringarna hos RFS

Annons från Lexly

Företaget Lexly som erbjuder juridiska tjänster har i början på september publicerat en en annons i några av landets större dagstidningar. Dessa dagstidningar är bland annat Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad och Svenska dagbladet. Syftet med annonsen var att göra reklam för framtidsfullmakter. I annons från Lexly kan man läsa ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man” i stort typsnitt. Vilket är ett fruktansvärt påhopp på oss gode män och förvaltare. Därför tar vi i GMFK tar starkt avstånd från den här typen av skrivelser. Även Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning.

Uppdraget

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag. Och skall skötas efter de lagar och förordningar som finns uppsatta för uppdraget. Man ska ha respekt och förståelse för huvudmannens vilja och situation. Lägg till att man ska ha en empatisk förmåga. Dessvärre finns det även bland oss gode män och förvaltare ett fåtal individer som är brottslingar. Precis som i resten av samhället. Det är bra att press och media skriver om detta i demokratisk anda då rötäggen måste bort. Dessvärre sker det alltför ofta att vi alla blir dragna över en kam och att man svartmålar alla gode män och förvaltare.

Intresseorganisationer

Det nätverk vi har som gode män, är ganska stort. Nätverk kan vara av olika art, som till exempel olika intresseorganisationer och riksorganisationer vars syfte är att ta till vara gode männens och förvaltarnas intressen. Som till exempel RFS och RGMF. Vidare så är det troligtvis inte sista gången som vi kommer råka ut för den här typen av påhopp. Därför är det viktigt att vi säger ifrån varje gång sådant här inträffar. Att Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning är positivt. Som ett resultat av att RFS tydligt markerade mot Lexlys annons valde företaget att ta bort annonsen och skickade en skriftlig ursäkt till RFS.

Medlemsmöte 23/9

Nu är det äntligen dags för medlemsmöte igen. Efter en väldigt lång period av restriktioner på grund av Covid-19 så får vi nu äntligen börja träffas fysiskt på våra medlemsmöten igen. På torsdag den 23/9 är det dags igen och som vanligt träffas vi i ABF-huset i Kungsbacka. Klockan 18.00 startar vi. Vi bjuder också på fika, därför är det viktigt att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer.

På nästa veckas medlemsmöte kommer vi bl.a. att ta upp följande:

  • Bankerna och dess olika tjänster. Bra / dåligt. Vad är era erfarenheter?
  • Placeringsrådgivning
  • Pratar om Färdtjänst / Sjukresor / Närtrafik / Ledsagning / mm. Handläggare på Färdtjänst är inbjudna.
  • Kerstin Tegnér svarar på frågor om LSS-utredningen.
  • Ställföreträdautredningens betänkande ”Gode män och förvaltare – en översyn”. Klicka här för att ladda ner utredningen i PDF format. Har du tankar och synpunkter på den? Dela gärna med dig av dessa.

Anmälan görs till Marie eller Ulf i styrelsen;

Marie Hellström innana950@msn.com eller Ulf Petersson ulf4307@gmail.com ; mobil: 0708-56 89 55

Ladda ner inbjudan som PDF.

Ny layout

Under våren och sommaren 2021 så har ett arbete pågått med att förnya utseendet på föreningens hemsida. Nu börjar det närma sig och bitarna faller så smått på plats. Vi är inte riktigt där ännu, men ha tålamod. Den som väntar på något gott…. //Mikael

Styrelsemöte

I måndags hölls det sista styrelsemötet innan sommaruppehållet. Nästa styrelsemöte är planerat till den 18:e augusti. På mötet pratade vi bland annat om att försöka komma igång med våra fysiska träffar igen allteftersom Covid-19 restriktionerna avtar.