Nyheter

Nytt bankgiro

I samband med att vi i dagarna bytt bank från Nordea till SEB så byter vi också betalningsmetod. Vi byter från vårt gamla plusgiro nummer till ett nytt bankgiro; 5736-3327. Om du har sparat GMFK som mottagare i din Internetbank behöver du uppdatera mottagaren och lägga till vårt nya bankgiro. Detta görs på lite olika sätt i olika banker. Kolla vad som gäller för just din bank. Det brukar finnas en hjälpsida eller supportlänk att klicka på i din Internetbank. Där du kan få hjälp med hur du gör.

För alla nya medlemmar så är det också vårt nya bankgiro som gäller. För att bli medlem i GMFK betalar du in medlemsavgiften (som förnärvarande är 250 kronor) på vårt nya bankgiro; 5736-3327. Och fyller i formuläret under menyalternativet Bli medlem.

Anledningen till bankbytet är att vår tidigare bank tyvärr smyghöjt avgifterna i omgångar. Därför är vår gamla bank inte längre det alternativ som ger oss bäst tjänster för pengarna. Så tänk på att nästa gång det är dags att betala in medlemsavgiften och eventuell försäkringsavgift, så skall detta göras på vårt nya bankgironummer. När ni lägger in betalningen i Er Internetbank så kommer ni i dagsläget att få upp GOD MANS OCH FÖRVALTARFÖRENINGEN som betalningsmottagare. Inte riktigt det vi i styrelsen önskade. Men vi hoppas på att Bankgirocentralen kan hjälpa oss att uppdatera den här texten till något mer förståeligt och lättbegripligt framöver. Så att ni enkelt ser att det ör rätt betalningsmottagare. Mer information om detta kommer i samband med att vi skickar ut information om medlemsavgift och försäkringsavgift i början på nästa år.

Byte av riksförbund

GMFK har under flera år varit medlem i RGMF – Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. RGMF är en paraplyförening för lokala godmans- och förvaltarföreningar i Sverige. RGMF arbetar aktivt med att förbättra och synliggöra godmans- och förvaltararbetet i Sverige. Flera av oss i föreningen känner inte längre något förtroende för RGMF som riksförbund. Därför påbörjades ett arbete i föreningen att undersöka möjligheterna till att byta riksförbund. Det finns flera orsaker till varför flera medlemmar, främst i styrelsen för GMFK som också arbetat nära RGMF inte längre tycker att RGMF skall representera oss som riksförbund. Vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutades den 14:e november 2021 att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

Bakgrund

GMFK har varit medlemmar i RGMF under flera år. Fram till 2015 var vi i GMFK medlemmar i både RGMF och RFS. Men 2015 försvann mäjligheten att vara medlemmar i båda förbunden och vi fick välja. Då valde vi att lämna RFS och enbart vara medlemmar i RGMF. Den väsentliga skillnaden mellan RGMF och RFS är att RGMF enbart fokuserar på frivilliguppdragen gode män och förvaltare. Medan RFS är en mycket bredare organisation som företräder både gode män, förvaltare och många andra kategorier av frivilliga samhällsarbetare som till exempel biträdande övervakare, kontaktfamilj, stödperson, med flera. Orsaken till att GMFK 2015 valde att lämna RFS framför GMFK är vid den här artikelns författande inte helt tydligt. Men troligen berodde det på att vi vid den tiden ansåg att RGMF kunde stötta oss i vårt arbete bäst.

RGMF har tidigare företrätt oss Gode män och Förvaltare i samhällsdebatten på ett föredömligt sätt och stått för samma värderingar som oss i GMFK. Men under senare tid så anser vi att det successivt skett en förändring och att RGMF nu inte står för de värderingar vi har i GMFK. Och heller inte stöttar oss på det sätt som vi anser att ett riksförbund bör göra. Den utlösande faktorn blev en annons från juridik företaget Lexly under sensommaren som misskrediterade oss ställföreträdare. RFS och flera överförmyndare kritiserade företaget. Vilket resulterade i att Lexly tog avstånd från sin annons och bad om ursäkt. RGMF valde att inte agera i frågan vilket vi anser att de borde ha gjort.

Byte av riksförbund

Under sensommaren och hösten har styrelsen och våra mentorer utifrån bakgrunden som beskrivits, diskuterat om vi tillhör det förbund som gynnar oss bäst i vårt ställföreträdare uppdrag. Efter många diskussioner kom styrelse och mentorer fram till att vi skull rekommendera er medlemmar att det bästa för oss är att tillhöra RFS, istället för tidigare RGMF.

På ett extrainsatt styrelsemöte den 4:e november 2021 röstade vår styrelse och våra mentorer i frågan. Resultatet blev 9 röster för och 0 röster mot för att gå med med i RFS och gå ur RGMF. 1 person valde att lägga ner sin röst. På styrelsemötet beslutade vi också att ett extra medlemsmöte skulle hållas den 11:e november 2021, där omröstning i frågan skulle verkställas så att alla i hela föreningen är delaktiga i beslutet.

På medlemsmötet röstade samtliga närvarande medlemmar ja till att byta förbund. Det inkom även ett flertal ja röster via mejl från medlemmar som hade förhinder att delta i mötet. Slutligen hölls ännu ett extrainsatt styrelsemöte den 14:e november 2021 där vi klubbade att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.

De båda förbunden

Det finns både likheter och olikheter mellan de olika förbunden som påverkar oss i olika utsträckning. Båda förbunden har obligatorisk olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften. I båda förbunden kan man teckna en frivillig ansvarsförsäkring som man betalar extra för. Den väsentliga skillnaden mellan förbundens ansvarsförskringar är att RGMF har ett större försäkringsbelopp i allmänt ansvar. RGMF har 10 Mkr jämfört med 1 Mkr i RFS. RGMF har även en kris- och överfallsförsäkring som en del av sin ansvarsförsäkring. RFS har ett kansli att tillgå och erbjuder även juridisk hjälp. RGMF har inte något av detta. Båda förbunden har Ålands Ömsesidiga som sitt försäkringsbolag.

Försäkringarna hos RFS

Annons från Lexly

Företaget Lexly som erbjuder juridiska tjänster har i början på september publicerat en en annons i några av landets större dagstidningar. Dessa dagstidningar är bland annat Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad och Svenska dagbladet. Syftet med annonsen var att göra reklam för framtidsfullmakter. I annons från Lexly kan man läsa ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man” i stort typsnitt. Vilket är ett fruktansvärt påhopp på oss gode män och förvaltare. Därför tar vi i GMFK tar starkt avstånd från den här typen av skrivelser. Även Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning.

Uppdraget

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag. Och skall skötas efter de lagar och förordningar som finns uppsatta för uppdraget. Man ska ha respekt och förståelse för huvudmannens vilja och situation. Lägg till att man ska ha en empatisk förmåga. Dessvärre finns det även bland oss gode män och förvaltare ett fåtal individer som är brottslingar. Precis som i resten av samhället. Det är bra att press och media skriver om detta i demokratisk anda då rötäggen måste bort. Dessvärre sker det alltför ofta att vi alla blir dragna över en kam och att man svartmålar alla gode män och förvaltare.

Intresseorganisationer

Det nätverk vi har som gode män, är ganska stort. Nätverk kan vara av olika art, som till exempel olika intresseorganisationer och riksorganisationer vars syfte är att ta till vara gode männens och förvaltarnas intressen. Som till exempel RFS och RGMF. Vidare så är det troligtvis inte sista gången som vi kommer råka ut för den här typen av påhopp. Därför är det viktigt att vi säger ifrån varje gång sådant här inträffar. Att Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning är positivt. Som ett resultat av att RFS tydligt markerade mot Lexlys annons valde företaget att ta bort annonsen och skickade en skriftlig ursäkt till RFS.

Medlemsmöte 23/9

Nu är det äntligen dags för medlemsmöte igen. Efter en väldigt lång period av restriktioner på grund av Covid-19 så får vi nu äntligen börja träffas fysiskt på våra medlemsmöten igen. På torsdag den 23/9 är det dags igen och som vanligt träffas vi i ABF-huset i Kungsbacka. Klockan 18.00 startar vi. Vi bjuder också på fika, därför är det viktigt att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer.

På nästa veckas medlemsmöte kommer vi bl.a. att ta upp följande:

  • Bankerna och dess olika tjänster. Bra / dåligt. Vad är era erfarenheter?
  • Placeringsrådgivning
  • Pratar om Färdtjänst / Sjukresor / Närtrafik / Ledsagning / mm. Handläggare på Färdtjänst är inbjudna.
  • Kerstin Tegnér svarar på frågor om LSS-utredningen.
  • Ställföreträdautredningens betänkande ”Gode män och förvaltare – en översyn”. Klicka här för att ladda ner utredningen i PDF format. Har du tankar och synpunkter på den? Dela gärna med dig av dessa.

Anmälan görs till Marie eller Ulf i styrelsen;

Marie Hellström innana950@msn.com eller Ulf Petersson ulf4307@gmail.com ; mobil: 0708-56 89 55

Ladda ner inbjudan som PDF.

Ny layout

Under våren och sommaren 2021 så har ett arbete pågått med att förnya utseendet på föreningens hemsida. Nu börjar det närma sig och bitarna faller så smått på plats. Vi är inte riktigt där ännu, men ha tålamod. Den som väntar på något gott…. //Mikael

Styrelsemöte

I måndags hölls det sista styrelsemötet innan sommaruppehållet. Nästa styrelsemöte är planerat till den 18:e augusti. På mötet pratade vi bland annat om att försöka komma igång med våra fysiska träffar igen allteftersom Covid-19 restriktionerna avtar.

Ställföreträdarutredningen

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

2019 lades en motion om att se över överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet. Motion lämnades till riksdagen av bl.a. Robert Hannah. Läs mer om motionen i nyheten från 2019.

Yttrandet från Ställföreträdarutredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

Förändringar i Färdtjänsten KBA

Den 1:e maj 2019 sker några förändringar i färdtjänsten i Kungsbacka. Bland annat så kommer färdtjänsthandläggarna att endast vara tillgängliga på tisdagar och torsdagar mellan 10.00-12.00. Man kommer heller inte som tidigare att skicka ut en ny blankett när Färdtjänsttillståndet börjar löpa ut. Detta är numera någonting som brukaren behöver hålla reda på. Man varnar också för att handläggningstiderna kommer att vara extra långa nu under sommaren. Läs mer i det bifogade dokumentet.