Nyheter

Annons från Lexly

Företaget Lexly som erbjuder juridiska tjänster har i början på september publicerat en en annons i några av landets större dagstidningar. Dessa dagstidningar är bland annat Göteborgsposten, Helsingborgs Dagblad och Svenska dagbladet. Syftet med annonsen var att göra reklam för framtidsfullmakter. I annons från Lexly kan man läsa ”Jag litar blint (tills han tömmer alla mina konton) på min gode man” i stort typsnitt. Vilket är ett fruktansvärt påhopp på oss gode män och förvaltare. Därför tar vi i GMFK tar starkt avstånd från den här typen av skrivelser. Även Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning.

Uppdraget

Uppdraget som god man eller förvaltare är ett förtroendeuppdrag. Och skall skötas efter de lagar och förordningar som finns uppsatta för uppdraget. Man ska ha respekt och förståelse för huvudmannens vilja och situation. Lägg till att man ska ha en empatisk förmåga. Dessvärre finns det även bland oss gode män och förvaltare ett fåtal individer som är brottslingar. Precis som i resten av samhället. Det är bra att press och media skriver om detta i demokratisk anda då rötäggen måste bort. Dessvärre sker det alltför ofta att vi alla blir dragna över en kam och att man svartmålar alla gode män och förvaltare.

Intresseorganisationer

Det nätverk vi har som gode män, är ganska stort. Nätverk kan vara av olika art, som till exempel olika intresseorganisationer och riksorganisationer vars syfte är att ta till vara gode männens och förvaltarnas intressen. Som till exempel RFS och RGMF. Vidare så är det troligtvis inte sista gången som vi kommer råka ut för den här typen av påhopp. Därför är det viktigt att vi säger ifrån varje gång sådant här inträffar. Att Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) tydligt tar avstånd från den här typen av svartmålning är positivt. Som ett resultat av att RFS tydligt markerade mot Lexlys annons valde företaget att ta bort annonsen och skickade en skriftlig ursäkt till RFS.

Medlemsmöte 23/9

Nu är det äntligen dags för medlemsmöte igen. Efter en väldigt lång period av restriktioner på grund av Covid-19 så får vi nu äntligen börja träffas fysiskt på våra medlemsmöten igen. På torsdag den 23/9 är det dags igen och som vanligt träffas vi i ABF-huset i Kungsbacka. Klockan 18.00 startar vi. Vi bjuder också på fika, därför är det viktigt att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer.

På nästa veckas medlemsmöte kommer vi bl.a. att ta upp följande:

  • Bankerna och dess olika tjänster. Bra / dåligt. Vad är era erfarenheter?
  • Placeringsrådgivning
  • Pratar om Färdtjänst / Sjukresor / Närtrafik / Ledsagning / mm. Handläggare på Färdtjänst är inbjudna.
  • Kerstin Tegnér svarar på frågor om LSS-utredningen.
  • Ställföreträdautredningens betänkande ”Gode män och förvaltare – en översyn”. Klicka här för att ladda ner utredningen i PDF format. Har du tankar och synpunkter på den? Dela gärna med dig av dessa.

Anmälan görs till Marie eller Ulf i styrelsen;

Marie Hellström innana950@msn.com eller Ulf Petersson ulf4307@gmail.com ; mobil: 0708-56 89 55

Ladda ner inbjudan som PDF.

Ny layout

Under våren och sommaren 2021 så har ett arbete pågått med att förnya utseendet på föreningens hemsida. Nu börjar det närma sig och bitarna faller så smått på plats. Vi är inte riktigt där ännu, men ha tålamod. Den som väntar på något gott…. //Mikael

Styrelsemöte

I måndags hölls det sista styrelsemötet innan sommaruppehållet. Nästa styrelsemöte är planerat till den 18:e augusti. På mötet pratade vi bland annat om att försöka komma igång med våra fysiska träffar igen allteftersom Covid-19 restriktionerna avtar.

Ställföreträdarutredningen

I dag har Ställföreträdarutredningen överlämnat sitt betänkande till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Utredningen presenterar sin översyn av reglerna om gode män och förvaltare och lämnar en rad förslag på förbättringar.

2019 lades en motion om att se över överförmyndar-, godmans- och förvaltarsystemet. Motion lämnades till riksdagen av bl.a. Robert Hannah. Läs mer om motionen i nyheten från 2019.

Yttrandet från Ställföreträdarutredningen finns att läsa på regeringens hemsida.

Förändringar i Färdtjänsten KBA

Den 1:e maj 2019 sker några förändringar i färdtjänsten i Kungsbacka. Bland annat så kommer färdtjänsthandläggarna att endast vara tillgängliga på tisdagar och torsdagar mellan 10.00-12.00. Man kommer heller inte som tidigare att skicka ut en ny blankett när Färdtjänsttillståndet börjar löpa ut. Detta är numera någonting som brukaren behöver hålla reda på. Man varnar också för att handläggningstiderna kommer att vara extra långa nu under sommaren. Läs mer i det bifogade dokumentet.