Nyheter

Nyheter

Byte av riksförbund

GMFK har under flera år varit medlem i RGMF – Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. RGMF är en paraplyförening för lokala godmans- och förvaltarföreningar i Sverige. RGMF arbetar aktivt med att förbättra och synliggöra godmans- och förvaltararbetet i Sverige. Då flera av oss i GMFK inte längre känner förtroende för RGMF som riksförbund så påbörjades ett arbete i föreningen att undersöka möjligheterna till att byta riksförbund. Det finns flera orsaker till varför flera medlemmar, främst i styrelsen för GMFK som också arbetat nära RGMF inte längre tycker att RGMF skall representera oss som riksförbund. Vid ett extrainsatt styrelsemöte beslutades den 14:e november 2021 att GMFK skall lämna RGMF som riksförbund och istället ansluta oss till RFS – Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare.